Knud Knudsen

Laxevaag ved Bergen

Kirke, By- og småsteder, Gård, Fjord, Dampskip, Seilskip

Fotografi ubb-kk-2127-1773

Gustav Brosing

[Damsgård hovedgård]

Lyststed, Rokokkostil, Hovedgård

Fotografi ubb-bros-00788

Olai Schumann Olsen

[Damsgård Hovedgård]

Snø, Dør, Trapp, Søyler, Eksteriør, Hovedgård

Fotografi ubb-so-1847

Norvin Reklamefoto

Damsgård Hovedgård

Jansongården

Fargefotografi, Reklamefoto, Lyststed, Hovedgård

Fotografi ubb-nor-d-0106

Gustav Brosing

ubb-bros-00784a

Damsgård Hovedgård, Alléen 29. Rokokkobygning som er fredet. Etter flere restaureringsarbeider ble den i 1993 åpnet som museum. Tilhører nå Vestlandske Kunstindustrimuseum.

Barn, Lyststed, Rokokkostil

Fotografi ubb-bros-00784a

Atelier KK

[Damsgård Hovedgård. Fasaden ca. 1921]

Damsgård Hovedgård. Fasaden ca. 1921

Portal, Hage, Tårn, Steintrapp, Vindu, Ark, Lyststed

Fotografi ubb-kk-n-233-018

Atelier KK

[Damsgård Hovedgård. Fasaden ca. 1921]

Damsgård Hovedgård. Fasaden ca. 1921

Portal, Hage, Tårn, Vindu, Ark, Lyststed

Fotografi ubb-kk-n-233-019

Olai Schumann Olsen

[Damsgård hovedgård]

Damsgård hovedgård

Gård, Hage, Bolighus, Hekk

Fotografi ubb-so-0886

Atelier KK

Bergen: Damsgård.

Postkort, Fjord, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-pk-2391

Olai Schumann Olsen

Damsgaard (fra syd)

Damsgård hovedgård

Gård, Klestørk, Port, Uthus, Tun, Steingjerde

Fotografi ubb-so-0154

Olai Schumann Olsen

[Damsgård hovedgård.Vinterbilde]

Damsgård hovedgård.Vinterbilde

Snø, Gård, Port, Steingjerde

Fotografi ubb-so-0158

Olai Schumann Olsen

[Damsgård Hovedgård]

Snø, Vinter, Mur, Hovedgård

Fotografi ubb-so-1495

Gustav Brosing

[Damgsård Hovedgård]

Damgsård Hovedgård

Lyststed, Rokokkostil, Hovedgård

Fotografi ubb-bros-00787

Norvin Reklamefoto

Damsgård Hovedgård

Jansongården

Reklamefoto, Lyststed, Hovedgård

Fotografi ubb-nor-d-0103

Olai Schumann Olsen

[Damsgård hovedgård]

Damsgård hovedgård

Barn i lek, Gård, Hesje

Fotografi ubb-so-0156

K. Knudsen & Co

Parti fra Damsgaard

Postkort, Hovedgård

Fotografi ubb-kk-pk-0751

Ralph L. Wilson

Jansons sted Damsgaard

Lyststed, Rokokkostil

Fotografi ubb-wil-a-128

Atelier KK

[Laksevåg kirke med omgivelser ca. 1924]

Laksevåg kirke med omgivelser ca. 1924

Kirke, Portal, Bolighus, Gutt, Lyststed

Fotografi ubb-kk-n-267-037

Olai Schumann Olsen

[Damsgård hovedgård]

Damsgård hovedgård

Hovedgård

Fotografi ubb-so-1494

Gustav Brosing

[Damsgård hovedgård]

Damsgård hovedgård

Lyststed, Rokokkostil, Hovedgård

Fotografi ubb-bros-00785

K. Knudsen & Co

Laxevaag pr. Bergen.

Kirke, Postkort, Oversiktsbilde, Bukt

Fotografi ubb-kk-pk-0778

Knoop

[Damsgård hovedgård]

Kvinne, Bro, Port, Tregjerde

Fotografi ubb-knoop-074

Olai Schumann Olsen

[Damsgård Hovedgård]

Dør, Trapp, Søyler, Eksteriør, Hovedgård

Fotografi ubb-so-1809

Gustav Brosing

[Damsgård hovedgård]

Damsgård hovedgård

Lyststed, Rokokkostil, Hovedgård

Fotografi ubb-bros-00786

Olai Schumann Olsen

[Damsgård hovedgård]

Damsgård hovedgård

Hovedgård

Fotografi ubb-so-1493

Norvin Reklamefoto

Damsgård Hovedgård

Jansongården

Park, Fargefotografi, Reklamefoto, Lyststed, Hovedgård

Fotografi ubb-nor-d-0105

Olai Schumann Olsen

[Damsgård hovedgård]

Damsgård hovedgård

Gård, Hage, Bolighus

Fotografi ubb-so-0885

Helmick Janson

Familien Dwerhagen Schlømer

Del av konsul Helmick Jansons manuskript om Damsgårds historie og dets tidlige eiere. Inneholder genealogisk oversikt og familiehistorie for familien Dwerhagen Schlømer som er anene til Helmick Janson.

Genealogi

Manuskript ubb-ms-0646-a-057

Olai Schumann Olsen

[To gutter på plenen utenfor Damsgård hovedgård]

To gutter på plenen utenfor Damsgård hovedgård

Gård, Gutt, Hesje, Hverdagsklær

Fotografi ubb-so-0157

Olai Schumann Olsen

[Damsgård Hovedgård]

Dør, Trapp, Søyler, Eksteriør, Hovedgård

Fotografi ubb-so-1814

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Damsgård]

1962-07-18

Damsgård

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-080360

Olai Schumann Olsen

Damsgaard (indgang fra tunet)

Damsgård Hovedgård, vinterbilde

Snø, Gård, Bolighus, Tun

Fotografi ubb-so-0153

Olai Schumann Olsen

[Damsgård hovedgård]

Damsgård hovedgård

Hovedgård

Fotografi ubb-so-1496

K. Knudsen & Co

Laxevaag.

Kirkebukten

Kirke, By- og småsteder, Postkort, Lyststed, Bukt

Fotografi ubb-kk-pk-0769

Olai Schumann Olsen

Damsgaard ( del av hovedfasaden)

Damsgård hovedgård

Gård, Hage, Bolighus, Byggutsmykning

Fotografi ubb-so-0155

Atelier KK

[Damsgård Hovedgård. Fasaden ca. 1921]

Damsgård Hovedgård. Fasaden ca. 1921

Portal, Steintrapp, Vindu, Ark, Lyststed

Fotografi ubb-kk-n-233-020

Olai Schumann Olsen

[Inngangsporten til Damsgård hovedgård.]

Inngangsporten til Damsgård hovedgård.

Snø, Gård, Port, Tregjerde

Fotografi ubb-so-0887

Olai Schumann Olsen

[Damsgård hovedgård]

Damsgård hovedgård

Snø, Vinter, Hovedgård

Fotografi ubb-so-1492

Olai Schumann Olsen

[Damsgård hovedgård]

Damsgård hovedgård

Gård, Hund, Port, Tregjerde

Fotografi ubb-so-1081

Petter Solheim

Fra Laxevaag

Kirke, Postkort, Brygge, Robåt, Trehusbebyggelse by, Bukt

Postkort ubb-bs-pkb-00185

Paul Eduard Ritter

Norge - Bergen

Hefte med Paul Eduard Ritter sine Bergensmotiver

By- og småsteder

Album ubb-bs-ok-00919

Ukjent

Damsgaard

Postkort. No. 937. Eneberettiget A. J. K.. Ukjent år.

Postkort, Hovedgård

Fotografi ubb-bs-fol-01593-024-c

Norvin Reklamefoto

Damsgård Hovedgård

Jansongården

Fargefotografi, Reklamefoto, Lyststed, Hovedgård

Fotografi ubb-nor-d-0104

Olai Schumann Olsen

Damsgaard (fra sydøst)

Gård, Port, Tregjerde

Fotografi ubb-so-0186

Olai Schumann Olsen

[Damsgård hovedgård]

Damsgård hovedgård

Tårn, Ark, Lyststed

Fotografi ubb-so-1520

Olai Schumann Olsen

[Damsgård hovedgård. Vinterbilde]

Damsgård hovedgård. Vinterbilde

Snø, Gård, Port, Hekk

Fotografi ubb-so-0732

Norvin Reklamefoto

Damsgård Hovedgård

Jansongården

Fargefotografi, Reklamefoto, Lyststed, Hovedgård

Fotografi ubb-nor-d-0107

Olai Schumann Olsen

[Damsgård Hovedgård]

Snø, Dør, Trapp, Søyler, Eksteriør, Hovedgård

Fotografi ubb-so-1824

Ukjent

[Damsgård]

Bakhusene på utsiden av Damsgård hovedgård

Bygninger, Vei, Port, Mur

Fotografi ubb-bros-01597