Gustav Brosing

[Bradbenken 1]

Portalinngang til Bergenhus fotografert mot Bergenske dampskipsselskap sitt bygg

Personbil, Soldat, Portal

Fotografi ubb-bros-00620

Gustav Brosing

[Bradbenken 1]

Portalinngang til Bergenhus fotografert mot Bergenske dampskipsselskap sitt bygg, Bradbenken 1.

Portal, Forretningsgård

Fotografi ubb-bros-00643

Gustav Brosing

[Bradbenken 1.]

Portalinngang til Bergenhus, fotografert mot Det Bergenske Dampskipsselskap sitt hus

Personbil, Forretningsgård

Fotografi ubb-bros-00651

Gustav Brosing

[Bradbenken. Det Bergenske Dampskipsselskap.]

Bradbenken. Det Bergenske Dampskipsselskap.

By- og småsteder, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Ferge, Fergekai, Kaianlegg, Forretningsgård, Fraktefartøy, Beffen

Fotografi ubb-bros-00646

Gustav Brosing

[Bradbenken.]

Det Bergenske Dampskipsselskap A/S, Hotel Orion og Rosenkrantztårnet, fotografert fra Strandkaien

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Tårn, Forretningsgård

Fotografi ubb-bros-00652

[Administrasjonsbygningen til Det Bergenske Dampskibsselskap i ruiner.]

1944-04-20

Administrasjonsbygningen til Det Bergenske Dampskibsselskap i ruiner.

Uniform, Lastebil, Husruin

Fotografi ubb-ohk-007-042

Ukjent

[BDS gamle administrasjonsbygg. Reist 1913, ødelagt i eksplosjonen 1944]

By- og småsteder, Ku, Robåt, Kaianlegg, Aviskiosk, Dampskipsselskap

Fotografi ubb-bs-ok-11868