Samlinger knyttet til Bergenhus

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0539
  • ubb-ms-0555
  • ubb-ms-0710
  • ubb-ms-0749
  • ubb-ms-1884

Vilhelm Frimann Christie Bøgh

Inventariums Register over Bergenhus Slot optat 6/5 1615 i anl. Af Fru Kierstine Juell til Ullerupgaard, sal. Niels Winds Enke, skulde overlevere Bergenhuus Slott til Knud Urne. Avskrift av W. Bøgh 1846.

Inventarliste over Bergenhus slott fra 1617. Fol. 6 beskrevne blader. L

1800-tallet, Bergen, Historie, Bergens Museum, Inventarliste, Bergenhus slott

Brev ubb-ms-0262-e

Noticer ang. Bergens Stift og Søndre Bergenhus Amt.

Indeholder fortegnelse overskibrederne og lensmændenes navn og indkomst i S.B.A. – Thingholdspenge. –Provstierne. Rescriptet vedk. Bergen, m. m. 4°. 14 beskrevne blader. H.

1800-tallet, Historie

Manuskript ubb-ms-0181-5

Fortegnelse over Nordre Bergenhus amts arkiv i 1822

1822-06-25

Oversikten går tilbake til midten av 1600-tallet. Signert av Stephan Lude.

1800-tallet, Arkiver

Protokoll ubb-ms-0178-c-02

Diplom datert 1648, 18. juni. Bergenhus

1648-06-18

Ove Bjelke til Austrått, høvedsmann på Bergenhus, har på kongens vegne utleiet til Christian Søffrenssøn i Bergen og hans hustru Elline Jørgensdatter en av slottets grunner nedenfor Korskirkealmeningen, som i sin tid hadde tilhørt avdøde ...

Eiendomsforhold, 1600-tallet, Diplomer, Leieforhold, Leiekontrakt

Diplom ubb-diplom-0802

Diplom datert 1544, 25. januar. Bergen

1544-01-25

Høvedsmann på Bergenhus, Christoffer Huitfeldt og superintendent Geble Pederssøn bestemmer at Rygge kirke i Aurland, Henne kirke i Leikanger, Hval kirke i Stedje og Bø kirke på Framnes i Os skal nedlegges på grunn av ...

Kirker, 1500-tallet, Diplomer, Kirkehistorie, Rettsvesen

Diplom ubb-diplom-0218

Referanse til diplom datert 1545, 22. juni. Bergen

1545-06-22

Niels Berildsøn, befalingsmann på Bergenhus vepneren Trond Benkestokk og lagmann Mats Størssøn stadfester delingen av garden øvre Tveit i Standvik mellom svogrene (?) Anbjørn Arnesøn, Osmund Kjeldsøn og Ole Alfsøn, etter at Anbjørn hadde klaget ...

Rettssak, 1500-tallet, Gårder, Diplomer, Arveoppgjør, Arv

Diplom ubb-diplom-0222

Bakerlauget i Bergen

Bakerlaugets Dokumenter 1626-1797.(Indkomne breve m. m.)

1673-11-05

Bakerlauget, 1600-tallet, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-22-012

Diplom datert 1562, 2. november. Bergenhus (Bergen)

1562-11-02

Høvedsmannen på Bergenhus, Erik Rosenkrantz til Valsø bekjentgjør at han på kongens vegne har leiet bort en av tomtene til Allehelgens kirke til Dankert Skotte og hans hustru. Tomten ligger ved Øvregaten i Bergen og ...

Eiendom, 1500-tallet, Diplomer, Leieforhold, Leiekontrakt, Grunnbrev

Diplom ubb-diplom-0252