Widerøe's Flyveselskap A/S

[Jekteviken. Havnelageret]

1962-07-18

Jekteviken. Havnelageret

Flyfoto, Oversiktsbilde, Kaianlegg, Havnelager

Fotografi ubb-w-f-080463

Widerøe's Flyveselskap A/S

ubb-w-f-204915

1970-08-24

Flyfoto, Oversiktsbilde, Kaianlegg, Gassverk, Havnelager

Fotografi ubb-w-f-204915

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Jekteviken. Havnelageret]

1962-07-18

Jekteviken. Havnelageret

Flyfoto, Oversiktsbilde, Havnelager

Fotografi ubb-w-f-080450

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Puddefjorden]

1961-08-19

Puddefjorden

Flyfoto, By- og småsteder, Bro, Oversiktsbilde, Havnelager

Fotografi ubb-w-sh-139480

Widerøe's Flyveselskap A/S

Muséet Bergen

1950-07-05

Flyfoto, Museum, Boligblokk, Kirke, Havn

Fotografi ubb-w-sh-022813

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Jekteviken. Havnelageret]

1964-08-11

Jekteviken. Havnelageret

Flyfoto, Oversiktsbilde, Gassverk, Havnelager

Fotografi ubb-w-f-143590