Knud Knudsen

[Nonneseter kloster]

Bygninger

Fotografi ubb-kk-ncx-0503

Gustav Brosing

Nonneseter klosterruiner.

1957-07-04

Nonneseter klosterruiner. -I forgrunnen t.h. kommunens gamle verkstedbygning ferdig til riving.(Ble ikke revet før i 1958, for å gi bedre trafikkforhold til den nye rutebilstasjonen på Nygårdstangen).

Kloster, Skur

Fotografi ubb-bros-00142b

Gustav Brosing

Nonneseter klosterruin ved Kaigaten

Portal, Jernbanestasjon, Kloster

Fotografi ubb-bros-04237

Norvin Reklamefoto

Bergens Sæpefabrik

Fabrikk, Kloster, Reklameskilt, Såpefabrikk

Fotografi ubb-nor-b-1718

Knud Knudsen

[Nonneseter kloster]

Bygninger

Fotografi ubb-kk-ncx-0504

Gustav Brosing

Nonneseter klosterruiner ved Kaigaten

1958-10-04

I bakgrunnen Jernbanestasjonen.

Portal, Jernbanestasjon, Kloster

Fotografi ubb-bros-04236

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Jernbanestasjonen, Buss-stasjonen]

1963-06-06

Jernbanestasjonen, Buss-stasjonen

Flyfoto, Jernbanestasjon, Oversiktsbilde, Busstasjon

Fotografi ubb-w-f-109205

[Nonneseter kloster]

Nonneseter kloster

Kloster

Fotografi ubb-bros-04993

Gustav Brosing

Nonneseter klosterruiner ("Skuret")

1957-07-04

Portal, Kloster, Murhus, Skofabrikk

Fotografi ubb-bros-00142a

Enoch Djupdræt

[Busstasjon, Bergen.]

Busstasjon, Bergen.Tegnet av arkitektene Hans W. og Rolf Rohde

Personbil, Buss, Restaurant/Kafe, Arkitekt, Folkevogn, Busstasjon

Fotografi ubb-dju-bx-0058

Atelier KK

[Bestillingsmendernes forening i Bergen ca. 1921]

Bestillingsmendernes forening i Bergen ca. 1921

Dress, Foreninger, Bestillingsmann

Fotografi ubb-kk-n-235-024

Gustav Brosing

Nonneseter klosterruin

1958-10-04

Portal, Kloster

Fotografi ubb-bros-04238

Olai Schumann Olsen

[Claus Fating-statuen foran Nonneseter kloster]

Claus Fating-statuen foran Nonneseter kloster

Statuer/Skulptur, By- og småsteder, Park, Kloster

Fotografi ubb-so-1509

Olai Schumann Olsen

[Statue av Claus Fasting foran Nonneseter kloster]

Statue av Claus Fasting foran Nonneseter kloster

Statuer/Skulptur, By- og småsteder, Park, Kloster

Fotografi ubb-so-0179

Avskrift av diplom datert 1507, 13. september. Bergen

1507-09-13

Erkebiskop Gaute Ivarsson og biskopene Eiliv i Stavanger, Anders i Oslo og Andor i Bergen overdrar Nonneseter kloster i Bergen med alle tilliggende jordeiendommer til St. Antonii-brødrene i Bergen. Jordgodset oppregnes. Avskrift på papir ved ...

Middelalderen, 1500-tallet, Diplomer, Kirkehistorie, Jordegods, Eiendomstransaksjon

Diplom ubb-diplom-0183

Norvin Reklamefoto

Rieber & Co

Bergens Skofabrikk A/S. Bygget ble senere kalt "KIM-bygget". I dag er dette en del av Bergen Storsenter.

Brakke, Gjerde, Murhus, Skofabrikk

Fotografi ubb-nor-r-0311

Mittet & Co.

Bergen Panorama

By- og småsteder, Oversiktsbilde, Gassverk

Fotografi ubb-bros-03242

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Jernbanestasjonen. Nonneseterkvartalet. Busstasjonen]

1970-08-24

Jernbanestasjonen. Nonneseterkvartalet. Busstasjonen

Flyfoto, Jernbanestasjon, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Oversiktsbilde, Bibliotekbygning, Busstasjon

Fotografi ubb-w-f-204896

Gustav Brosing

Smitt mellom Nonneseter klosters tårnfot og den gamle verkstedbygningen.

1958-10-04

Kloster, Smau

Fotografi ubb-bros-04239