Gustav Brosing

Vågsalmenning 24-26.

Nr 24 er hjørnehuset. Til venstre er Skostredet

By- og småsteder, Butikk, Reklame, Brostein, Allmenning, Konditori

Fotografi ubb-bros-02677

Atelier KK

[Parti fra Vågsallmenningen]

Bank, Restaurant/Kafe, Lastebil, Allmenning, Skohandel, Sportsforretning, Sportsforretninger, Banker, Skomakere - skotøiforretninger, Caféer & restaurationer

Fotografi ubb-kk-n-304-003

Rolf Norvin

["Hitlertenner". Vågsallmenningen. Skostredet inn til venstre.]

"Hitlertenner". Vågsallmenningen. Skostredet inn til venstre.

Hitlerjeksler

Fotografi ubb-ohk-024-059

Ukjent

[Tyske soldater i gatene i Bergen]

Tysk felt-kjøkken kjører i gjennom byens gater

Soldat, Militæruniform, Hest, Hestekjøretøy

Fotografi ubb-ohk-008-029

K. Knudsen & Co

[Skotöimagasinet "Alliance"]

Skobutikk til skomaker Anders Nordahl

Butikk, Skoforretning, Skotøy

Fotografi ubb-kk-nax-0611

Atelier KK

[Parti fra Vågsallmenningen]

Parti fra Vågsallmenningen

Bank, Restaurant/Kafe, Lastebil, Allmenning, Skohandel, Sportsforretning, Sportsforretninger, Banker, Skomakere - skotøiforretninger, Caféer & restaurationer

Fotografi ubb-kk-n-304-002