Knud Knudsen

Skydsskifte Rise, Opdal

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Vei, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-1622-09600

Knud Knudsen

Rise Station, Hjørendfjord.

Hest, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Uthus, Hverdagsklær, Tregjerde, Barn i grupper, Groups of Children, Karjol, Arbeidsdoning, Torvtak

Fotografi ubb-kk-1318-3155

Knud Knudsen

Rise, Hjørendfjord.

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Uthus, Hverdagsklær, Tregjerde, Slipestein, Barn og andre voksne, Torvtak

Fotografi ubb-kk-1318-3156

Knud Knudsen

Parti ved Rise, Opdal.

Hest, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Skysskar, vognmann, kusk, Karjol

Fotografi ubb-kk-1318-1343