Atelier KK

[Snekkerverksted & Høvleri J.H. Nævdal A/S]

Oppdragsgiver: J.H. Nævdal A/S

By- og småsteder, Bolighus, Gate, Eksteriør, Snekkerverksted, Fortau

Fotografi ubb-kk-n-426-109