Gustav Brosing

ubb-bros-07818

Bergens Husmorskole,Møhlenprisbakken 12, opprettet i 1914 av Bergen kommune

Gatelys, By- og småsteder, Bro, Industribygning, Husmorskole

Fotografi ubb-bros-07818

Ralph L. Wilson

Utsikt fra Møhlenprisvei mot gasverket

Hage, Oversiktsbilde, Bolighus

Fotografi ubb-wil-a-051