K. Haugland

Parti v/Nordh. Ungdomssk. Frekhaug

Postkort, Oversiktsbilde, Skole

Postkort ubb-bs-pkn-00514

Atelier KK

[Missionsselskapet]

Møte på Frekhaug

Kvinne, Barn, Mann, Gruppeportrett, Misjonsforening, Misjonær

Fotografi ubb-kk-n-391-017

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Frekhaug i Meland]

1955-06-11

Nordhordland folkehøgskule midt i bildet.

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-082662

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Nordhordland folkehøgskule på Frekhaug]

1955-06-11

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-082663

Atelier KK

[Missionsselskapet]

Møte på Frekhaug

Kvinne, Barn, Mann, Gruppeportrett, Misjonsforening, Misjonær

Fotografi ubb-kk-n-391-018

Ukjent

Parti fra Lillebergen.

Postkort, Bolighus

Postkort ubb-bs-pkn-00515

Atelier KK

[Missionsselskapet]

Møte på Frekhaug

Kvinne, Mann, Gruppeportrett, Misjonsforening, Misjonær

Fotografi ubb-kk-n-391-015

Atelier KK

[Missionsselskapet]

Møte på Frekhaug

Kvinne, Mann, Gruppeportrett, Misjonsforening, Misjonær

Fotografi ubb-kk-n-391-016