Diplom datert 1390 (?), 10. oktober. Kinsarvik (Hordaland)

1390-10-10

Tre menn kunngjør at Askel Tolfsson og hans hustru solgte til Steinar Nikulasson halve grasgarden (hagen) i inste tun i Torljotsvik i Samlands herad, Jondal i Hardanger.

Salg, Jordbruk, Gårder, Diplomer, Middelalderen, 1300-tallet, Kunngjøring, Eiendomshandel

Diplom ubb-diplom-0055

Diplom datert 1442, 9. mai. Haugen (Jondal, Hordaland)

1442-05-09

Seks lagrettemenn i Hardanger tilkjenner, som valgte voldgiftsmenn, Orm Trondssøn en tomt i gården Torljotsvik i Samland herred, Jondal i Hardanger. Holcks gave.

Diplomer, Middelalderen, Rettssak, Dom, 1400-tallet, Lagmenn, Voldgift

Diplom ubb-diplom-0112

Diplom datert 1443, 9. januar. Lofthus (Ullensvang, Hordaland)

1443-01-09

To menn gjør kjent at Gerdar Ivarssøn solgte til Simeon Viglogessøn 4 månedsmatsbol og sin have i Haugen i Torljotsvik i Samland herred, Jondal sogn, Hardanger. Holcks gave.

Jordbruk, Gårder, Skatt, Diplomer, Middelalderen, Månedsmatsbol, Eiendomshandel, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0115