Atelier KK

[Reklameskilt på hus og gjerde i Nygaten]

Reklameskilt på hus og gjerde i Nygaten

Mann, Reklameskilt, Brostein, Trikkeskinner, Hydrant

Fotografi ubb-kk-n-268-009

Marie & Thea Johansen

[Kvinneportrett]

Fra album etter familiene Friele og Wiese.Ukjent person.

Kvinneportrett, Studioportrett, Visittkortfotografi

Fotografi ubb-bs-fol-02355-023c

Olai Schumann Olsen

[Kong Oscars gate / Nygaten]

Kong Oscars gate / Nygaten

Kvinne, Personbil, Kirke, By- og småsteder, Flag, Flagg, Skolebygning, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Gate, Kåpe, Brostein, Gymnas, Manufakturhandel, Bøttehatt, Hoteller, Manufakturforretninger

Fotografi ubb-so-0396

Atelier KK

[Reklameskilt på gjerde og hus i Nygaten.]

Reklameskilt på gjerde og hus i Nygaten. I bakgrunnen Bergen Politikammer

Gate, Reklameskilt, Brostein, Trikkeskinner, Hydrant

Fotografi ubb-kk-n-268-010

Marie & Thea Johansen

[Kvinneportrett]

Ukjent person. Fra album etter familiene Friele og Wiese

Kvinneportrett, Studioportrett, Visittkortfotografi

Fotografi ubb-bs-fol-02355-028b

Jørgen Grundtvig-Olsen

Nygaden 9

1904-07-30

By- og småsteder, Bolighus

Fotografi ubb-go-b-0004

Olai Schumann Olsen

[Bergen Katedralskole, Domkirken]

Ottilie Hansen Hotel & Pension, L. Bøe Manufaktur.

Gatelys, Kirke, Skolebygning, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Gate, Brostein, Gymnas, Manufakturhandel

Fotografi ubb-so-0052

Olai Schumann Olsen

[Kong Oscars gate / Nygaten]

Kong Oscars gate / Nygaten

Kvinne, Personbil, Kirke, By- og småsteder, Flag, Flagg, Skolebygning, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Gate, Kåpe, Brostein, Gymnas, Manufakturhandel, Bøttehatt, Hoteller, Manufakturforretninger

Fotografi ubb-so-0397

Atelier KK

[Parti fra hjørnet Allehelgensgate - Nygaten]

Parti fra hjørnet Allehelgensgate - Nygaten

Gate, Reklame, Forsikringsselskap, Tregjerde, Assuranceselskaper

Fotografi ubb-kk-n-242-013