Atelier KK

[Reklameskilt på hus og gjerde i Nygaten]

Reklameskilt på hus og gjerde i Nygaten

Mann, Brostein, Trikkeskinner, Reklameskilt, Hydrant

Fotografi ubb-kk-n-268-009

Olai Schumann Olsen

[Kong Oscars gate / Nygaten]

Kong Oscars gate / Nygaten

Kvinne, Gate, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, By- og småsteder, Kirke, Skole, Flagg, Brostein, Personbil, Gymnas, Kåpe, Manufakturhandel, Bøttehatt, Hoteller, Manufakturforretninger

Fotografi ubb-so-0396

Atelier KK

[Reklameskilt på gjerde og hus i Nygaten.]

Reklameskilt på gjerde og hus i Nygaten. I bakgrunnen Bergen Politikammer

Gate, Brostein, Trikkeskinner, Reklameskilt, Hydrant

Fotografi ubb-kk-n-268-010

Jørgen Grundtvig-Olsen

Nygaden 9

1904-07-30

Bolighus, By- og småsteder

Fotografi ubb-go-b-0004

Olai Schumann Olsen

[Bergen Katedralskole, Domkirken]

Ottilie Hansen Hotel & Pension, L. Bøe Manufaktur.

Gatelys, Gate, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke, Skole, Brostein, Gymnas, Manufakturhandel

Fotografi ubb-so-0052

Atelier KK

[Parti fra hjørnet Allehelgensgate - Nygaten]

Parti fra hjørnet Allehelgensgate - Nygaten

Gate, Reklame, Tregjerde, Forsikringsselskap, Assuranceselskaper

Fotografi ubb-kk-n-242-013