Mittet & Co.

Bergen før Branden. Strandgaten

Gatelys, By- og småsteder, Gate, Butikk, Folkemengde, Håndkjerre, Fargehandel, Jernvarehandel

Fotografi ubb-bros-05346