Atelier KK

[Lille Øvregate / Domkirkeplass]

Lille Øvregate / Domkirkeplass

Gatelys, Skolebygning, Gate, Stakittgjerde, Steinmur, Grunnmur, Latinskole, Murbolig, Skoler

Fotografi ubb-kk-n-256-014

Gustav Brosing

Lille Øvregate, den gamle Latinskole

1962-04-08

Gate, Port, Trehusbebyggelse by, Brostein, Trebygning, Mur, Latinskole

Fotografi ubb-bros-01793

Knud Knudsen

Domkirken og Latinerskolen i 70 aarene

Kopi fra Knud Knudsens negativ nummer ubb-kk-1318-3502.

Kirke, Skolebygning, Bolighus, Domkirke, Latinskole

Fotografi ubb-kk-m-038

Olai Schumann Olsen

Den gamle Latinskole

Lille Øvregate 38. oppført 1706. En etasje påbygd 1736.

Kvinne, By- og småsteder, Skolebygning, Gate, Port, Kjole, Brostein, Mur, Latinskole

Fotografi ubb-so-0289

Knud Knudsen

Den gamle latinskole nuværende asyl

Kopi fra Knud Knudsens negativ nummer ubb-kk-1318-3520.

Gravplass, Skolebygning, Gate, Domkirke, Hestevogn (med tak), Latinskole

Fotografi ubb-kk-m-029

Gustav Brosing

Lille Øvregate, den gamle Latinskole

Gatelys, Brostein, Trebygning, Grunnmur, Latinskole

Fotografi ubb-bros-01792

Atelier KK

[Minneplaten på Latinskolen (1554-1840) over Ludvig Holberg som var skolens elev 1694-1702]

Minneplaten på Latinskolen (1554-1840) over Ludvig Holberg som var skolens elev 1694-1702

Minnetavle

Fotografi ubb-kk-n-256-018

Olai Schumann Olsen

[Latinskolen, Lille Øvregate 38]

Latinskolen, Lille Øvregate 38

Gatelys, By- og småsteder, Skolebygning, Sykkel, Bolighus, Gate, Mann, Brostein, Murhus, Latinskole

Fotografi ubb-so-0307

Olai Schumann Olsen

[Latinskolen, Lille Øvregate 38]

Latinskolen, Lille Øvregate 38

By- og småsteder, Skolebygning, Gate, Mann, Brostein, Steintrapp, Latinskole, Dress, Herrehatt

Fotografi ubb-so-0756

Lille Øvregate

Gate, Domkirke, Lastebil, Brostein, Tobakkhandel, Latinskole

Fotografi ubb-bros-02714

Gustav Brosing

Latinskolen

Gatelys, Gasslykt, Trebygning, Latinskole

Fotografi ubb-bros-01790

Ukjent

[Den gamle latinskole, Lille Øvregate, ca. 1900]

Den gamle latinskole, Lille Øvregate, ca. 1900

Skolebygning, Latinskole

Fotografi ubb-bros-05378