Knud Knudsen

Kristiana fra St. Hans Haugen

Fotografert fra St. Hanshaugen mot syd-øst. Leiegårdene i bakgrunnen er den første bebyggelsen i Waldemar Thranes gate og Bjerregaards gate.

Oversiktsbilde, Murbolig

Fotografi ubb-kk-1622-09007a

Knud Knudsen

Parti af Kristiania fra St. Hans- Haugen- I

Bolighus, Oversiktsbilde, Murbolig

Fotografi ubb-kk-1622-09007b

Knud Knudsen

Kristiania: Udsigt fra St. Hanshaugen

By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-ns-2015

Knud Knudsen

Parti af Kristiania fra St. Hans- Haugen- II

Flag, Flagg, Bolighus, Oversiktsbilde, Murhus, Basseng

Fotografi ubb-kk-1622-09008b