O. Næss

Krøderen Jernbanestation

1909-06-11

Postkort, Jernbanestasjon, Yrkesklær, Jernbaneskinner, Uniformslue, Konduktør, Krøderbanen

Postkort ubb-bs-pkn-00218

Ukjent

[Norefjeld]

Trolig fotografert av Lauritz Bekker Larsen

Dampskip, Ferge

Fotografi ubb-bros-02056

Jørgen Grundtvig-Olsen

Fra Enderud. opover Kröderen

1907-07-11

Landskap, Landscape, Panorama

Fotografi ubb-go-a-0267

Lauritz Johan Bekker Larsen

[DS Norefjeld til kai ved Krøderen dampsag, Krødsherad]

Gård, Kaianlegg, Vei, Sagbruk, Vann, Fartøy

Fotografi ubb-lbl-08551

Ukjent

Parti fra Krøderen med prestegården

Postkort, Oversiktsbilde, Overview

Postkort ubb-bs-pkn-00550

Ukjent

Udsigt over Krøderen

Postkort, Oversiktsbilde, Overview

Postkort ubb-bs-pkn-00558

Ukjent

Noresund, Krødsherred

Landskap, Landscape, Skip, Postkort, Robåt

Postkort ubb-bs-pkn-00559

Jørgen Grundtvig-Olsen

Noresund (Kröderen) seet fra Lesteberg....

1907-07-11

Landskap, Landscape, Panorama

Fotografi ubb-go-a-0266