Samlinger knyttet til Sandven, gaard

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0067

Diplom datert 1324, 12. desember. Sandven (Kvam, Hordaland)

1324-12-12

Peter Petersøn, Jon, prest i Øystese, Sigurd på Torsnes og lensmann Ogmund Olafssøn kunngjør, at Peter Peterssøn og Peter på Sandven hadde overdratt Svein i Øystese å stevne Sira Jardar på Strand og Jardar på ...

Middelalderen, Rettssak, Eiendomsforhold, Kunngjøring, Diplomer, 1300-tallet

Diplom ubb-diplom-0009