Atelier KK

[Interiør fra Manger Meieri]

1925-04-01

Interiør fra Manger Meieri. Hovedmotiv gruppe på syv menn. Til venstre separator

Mann, Skyggelue, Herrehatt, Meieri, Meierier

Fotografi ubb-kk-n-278-014