John Bernhard Rekstad

[Solrenningane seter, tilhøyrande Ortnevik]

Solrenningane med utsikt mot Solrenningsvatnet / Vøvringevatnet

Landskap, Seter, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-jr-105-005

Elisabeth Beyer

Solrendingen vatn

Solrenningane med utsikt mot Solrenningsvatnet / Vøvringevatnet

Landskap, Seter, Friluftsliv, Geit

Fotografi ubb-eb-0586