Ralph L. Wilson

Munchen - Stipendiereisen

Usine hydroélectrique de Chèvres, Geneve

By- og småsteder, Elv, Demning

Fotografi ubb-wil-x-120

Ralph L. Wilson

Munchen - Stipendiereisen

Geneve-usine-des-forces-motrices

Industriområde

Fotografi ubb-wil-x-181

Jørgen Grinde

[FN i Sveits/Østerrike 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser FNs hovedkvarter i Genève ...

Arkitektur og byggeskikk, Kvinne, Flyktning, Kontaktkopi, Grønnsaker, Byste, Hovedkvarter, Mellomformat, FN, UNHCR

Fotografi ubb-jg-k-0625