Atelier KK

[Ervingen, Strandgaten 77]

Barn, Restaurant/Kafe, Barber- og frisørsalong, Brostein, Urmaker, Manufakturhandel, Kaffehuse, Manufakturforretninger, Frisør-& barberforretninger, Urmakere

Fotografi ubb-kk-n-228-002

Atelier KK

[Interiør, Skytningsstova aat Ervingen, Strandgaten 77]

Interiør, Skytningsstova aat Ervingen, Strandgaten 77

Bord, Mann, Kaffekopp, Benk, Restaurant/Kafe, Restaurantgjester, Kaffekanne, Kaffehuse

Fotografi ubb-kk-n-228-008

Atelier KK

[Interiør. Ervingen, Strandgaten 77]

Bord, Kvinne, Gardiner, Innrammede bilder, Mann, Benk, Restaurant/Kafe, Restaurantgjester, Skap, Kaffehuse

Fotografi ubb-kk-n-228-009