Atelier KK

[Barn og ansatt ved Bergens Barneasyl]

Barn og ansatt ved Bergens Barneasyl

Kvinne, Kvinner i arbeid, Barn i lek, Jente, Barnehage

Fotografi ubb-kk-n-429-247

Atelier KK

[Barn og ansatt ved Bergens Barneasyl]

Barn og ansatt ved Bergens Barneasyl

Kvinne, Kvinner i arbeid, Barn i lek, Jente, Barnehage, Barnehagetante

Fotografi ubb-kk-n-429-253

Atelier KK

[Fra Asylplass]

Snø, Vinter, Trehusbebyggelse by, Barnehage, Telegrafstolpe

Fotografi ubb-kk-n-514-054

Atelier KK

[Barn og ansatt ved Bergens Barneasyl]

Barn og ansatt ved Bergens Barneasyl

Kvinne, Kvinner i arbeid, Barn i lek, Jente, Barnehage

Fotografi ubb-kk-n-429-248

Atelier KK

[Barn og ansatte i lek på Bergens Barneasyl]

Barn og ansatte i lek på Bergens Barneasyl

Kvinne, Kvinner i arbeid, Barn, Barn i lek, Jente, Barnehage

Fotografi ubb-kk-n-429-243

Atelier KK

[Barn og ansatte i lek på Bergens Barneasyl]

Barn og ansatte i lek på Bergens Barneasyl

Kvinne, Kvinner i arbeid, Barn i lek, Jente, Barnehage

Fotografi ubb-kk-n-429-244

Atelier KK

[Barn og ansatte ved Bergens Barneasyl]

Gledesvåren 1945 innledet også en kjærlighetssommer. Tallet på fødte i 1946 var hele 70.727 barn, det høyeste noen gang. De høye tallene skyldtes naturligvis at uvanlig mange kvinner i fødedyktig alder, hadde utsatt å få ...

Kvinne, Kvinner i arbeid, Barn i lek, Jente, Gutt, Barnehage, Leketøy

Fotografi ubb-kk-n-429-252

Atelier KK

[Barn og ansatt ved Bergens Barneasyl]

Barn og ansatt ved Bergens Barneasyl

Kvinne, Kvinner i arbeid, Barn i lek, Jente, Gutt, Barnehage, Leketøy

Fotografi ubb-kk-n-429-250

Gustav Brosing

Asylplass 2

1957-06-18

Gatelys, Jente, Stakittgjerde, Steintrapp, Barnehage

Fotografi ubb-bros-00204a

Gustav Brosing

Asylplass 2

1957-08-31

Klestørk, Trehusbebyggelse by, Stakittgjerde, Barnehage

Fotografi ubb-bros-00204b

Ukjent

[Bergen Barneasyl]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Gruppeportrett, Barnevogn, Barnehage, Barnehagebarn, Barnehagetante

Fotografi ubb-bs-ok-18613

Realskolen Bygning

Bygget på Asylplass 2 har huset Seminarium Fredericianum, Bergen Realskole og Bergens barneasyl. Bergen Museum hadde sine første lokaler i "Den store Sal"

Bygninger, Skolebygning, Tegning, Arkitekttegning

Fotografi ubb-bs-q-00378-003

Olai Schumann Olsen

ubb-so-0145

"Bergens Børneasyl", Asylplass 2, byens første barnehage opprettet som en stiftelse i 1840 av biskop Jacob Neumann

Gatelys, Kvinne, Barn i lek, Snø, Gate, Mann, Kåpe, Frakk, Kjelke, Barnehage, Strikkelue, Herrehatt, Telegrafstolpe

Fotografi ubb-so-0145

Ukjent

[Bergen Barneasyl]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Barn, Gruppeportrett, Kvinner og barn, Trapp, Stige, Barnehage, Barnehagebarn, Barnehagetante

Fotografi ubb-bs-ok-18612