Wilhelm Frimann Koren Christie

Annotationer ang. mærkelige eller besynderlige ting

Manuskript ubb-ms-0189-b

Noticer ang. Bergens Stift og Søndre Bergenhus Amt.

Indeholder fortegnelse overskibrederne og lensmændenes navn og indkomst i S.B.A. – Thingholdspenge. –Provstierne. Rescriptet vedk. Bergen, m. m. 4°. 14 beskrevne blader. H.

1800-tallet, Historie

Manuskript ubb-ms-0181-5

[Fangst av Grindhval]

Hvalfangst, Historie, Bergen museum, Bergens stift

Manuskript ubb-ms-0394-01

Wilhelm Frimann Koren Christie; Johan Christian Dahl

Til Efterretning om Glasmalerierne i nogle Kirker i Bergens stift.

1843

Indeholder oplysninger om glasmalerier i kirkerne i Solvorn, Stedje. Skildring av Urnes, Vang og Slidre kirker.

Arkitektur, Historie, Kirke, Glassmaleri

Manuskript ubb-ms-0197-b-1

Wilhelm Frimann Koren Christie

[Runemonumenter i Bergens Stift]

Fol. 4 beskrevne blader. L.

1800-tallet, Bergen, Historie, Bergen museum, Runer, Vikingtiden

Manuskript ubb-ms-0262-c-1