Widerøe's Flyveselskap A/S

[Industrihuset. Møhlenpris]

1962-07-18

Industrihuset. Møhlenpris

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Industribygning

Fotografi ubb-w-f-080461

Widerøe's Flyveselskap A/S; Vilhelm Skappel

Bergen

1955-06-02

Flyfoto, Aerial photo, Bro, Oversiktsbilde, Overview, Brobygging, Fraktefartøy

Fotografi ubb-w-sh-080703

Widerøe's Flyveselskap A/S; Vilhelm Skappel

A/S Industribygg, Bergen

1955-06-10

Møhlenpris.

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Brobygging, Kaianlegg, Lagerskur

Fotografi ubb-w-sh-082290