Rudolph Stoltz

[Hellen fort]

Ørneberget. Hellen Festning sin Orograf og Signalstasjon

Forsvaret, Fort, Kystfort, Kystartilleri, Signalflagg

Fotografi ubb-bs-ok-15607

Ralph L. Wilson

Hellen befæstninger

Hellen befæstninger fra geometrisk polygonpunkt øvre Øijorden 5-24

Festning

Fotografi ubb-wil-a-196

Ukjent

[Gruppebilde av soldater]

Gruppe soldater på Nøytralitetsvakt ved Hellen Batteri i Sandviken 1914

Gruppeportrett, Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Rifle, Nøytralitetsvakt

Fotografi ubb-bs-q-01053-002

Rudolph Stoltz

[Hellen festning]

Hellefjellds orograf og signalstasjon og huset lå på toppen av Ørneberge

Soldat, Soldier, Oversiktsbilde, Overview, Kyst, Hytte, Stein

Fotografi ubb-bs-ok-15608

Rudolph Stoltz

Militærøvelse

Ørneberget i Sandviken , Bergen.Eidsvågsfjellet

Ski, Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Oversiktsbilde, Overview, Gruppe, Group, Stein, Militærøvelse

Fotografi ubb-bs-ok-15609