Broene over Mulelven i Småmøllehaven.

Vannrennen til Småmøllen sees til høyre. Det ene lysthuset i hagen skimtes bak til venstre.

Barn, Bro, Hage, Jente, Vannrenne

Fotografi ubb-bs-ok-18643

Ingebrigt Lunde

Muleelven - 1902. vannmåling

Mann, Elv, Demning

Fotografi ubb-il-0010-027a

Ukjent

[Mulelvvannverket]

Skredderdalen / Fjellveien

Bygninger, El-, gass- og vannforsyning, Vannverk

Fotografi ubb-bs-ok-13163

Ukjent

[Mulelvvannverket]

Fjellveien / Skredderdalen

Elv, El-, gass- og vannforsyning, Vannverk

Fotografi ubb-bs-ok-13164

Gustav Brosing

Muleelven

Fjell, Elv

Fotografi ubb-bros-01819

Fra haven i Småmøllen.

Fossen (Mulelven) øverst i hagen til Småmøllen. Broen hvor Sandviksveien krysser kan skimtes øverst.

Barn, Foss, Hage, Hatt, Bowlerhatt, Jente, Gutt, Steinmur

Fotografi ubb-bs-ok-18650

Småmøllen. Fossen i haven.

[Speilvendt!] Utsikt mot Sandvikskirken fra Småmøllen. Hagen med bro over Muleelven i forgrunnen. Sandvikskirken ble innviet i desember 1881.Like ovenfor Småmøllen i Sandviken.

Foss, Kirke, Hage, Flaggstang, Rekkverk

Fotografi ubb-bs-ok-18671