Knud Knudsen

Parti ved Buer, Odda i Hardanger

Gård, Fjell, Foss, Elv, Vei

Fotografi ubb-kk-1622-08051

Knud Knudsen

Buerdalen i Odde, Hardanger

Isbre, Bro, Elv, Hesje, Uthus

Fotografi ubb-kk-2127-0171

Knud Knudsen

Parti af Veien til Buarbreen, Odde i Hardanger

Fjell, Elv, Brefører

Fotografi ubb-kk-1622-08050b

Knud Knudsen

Parti af Buerdalen i Odde, Hardanger

Isbre, Fjell, Elv, Vei

Fotografi ubb-kk-2127-0173

Knud Knudsen

Buer i Odde, Hardanger

Gård, Fjell, Foss, Elv, Hesje, Uthus, Løe

Fotografi ubb-kk-2127-0177

Knud Knudsen

Parti af Buerdalen i Odde, Hardanger

Fjell, Bro, Elv

Fotografi ubb-kk-2127-0172

Knud Knudsen

Buerdalen, Odde i Hardanger

Isbre, Trebro, Elv, Hesje, Vei, Stue

Fotografi ubb-kk-1622-08049

Knud Knudsen

Parti af Buerbræen i Hardanger.

Isbre, Gård, Elv, Hesje, Vei, Helletak, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-2127-0024

Knud Knudsen

Parti ved Buerbræen i Hardanger

Fjell, Elv, Dal

Fotografi ubb-kk-ns-0197

Knud Knudsen

Parti fra Veien til Buerbræen, Odde i Hardanger

Isbre, Elv, Sti

Fotografi ubb-kk-2127-0176

Knud Knudsen

Parti af Veien til Buerbræen, Odda i Hardanger

Isbre, Fjell, Elv, Sti

Fotografi ubb-kk-1622-08050a

Knud Knudsen

Parti fra Gaarden Buer mod Bræen i Hardanger.

Isbre, Fjell, Trebro, Elv

Fotografi ubb-kk-2127-0022

Knud Knudsen

Buerbræen, Odde i Hardanger

Isbre, Gård, Fjell, Elv, Hesje, Helletak, Sti

Fotografi ubb-kk-1622-08053

Knud Knudsen

Parti fra Veien til Buerbræen, Odde i Hardanger

Isbre, Elv

Fotografi ubb-kk-2127-0175

Knud Knudsen

Parti af Veien til Buerbræen i Hardanger

Isbre, Fjell, Elv, Sti

Fotografi ubb-kk-ns-0189

Knud Knudsen

Parti fra Buerdalen, Odde i Hardanger.

Isbre, Fjell, Elv, Dal

Fotografi ubb-kk-2127-0020

Knud Knudsen

Parti fra Veien til Buerbræen, Odde i Hardanger

Isbre, Fjell, Elv, Sti

Fotografi ubb-kk-2127-0174