Atelier KK

[Eksteriør, Frelsesarmeen, Bakkegaten 3]

Eksteriør, Frelsesarmeen, Bakkegaten 3

Flag, Flagg, Gate, Mann, Vindu, Pensionater

Fotografi ubb-kk-n-307-007

Atelier KK

[Interiør, Frelsesarmeen]

Interiør, Frelsesarmeen

Benk, Orgel, Møtesal, Pensionater

Fotografi ubb-kk-n-307-008

Atelier KK

[Interiør, sovesal, Frelsesarmeen]

Interiør, sovesal, Frelsesarmeen

Sovesal, Seng, Pensionater

Fotografi ubb-kk-n-307-005

Atelier KK

[Interiør, Frelsesarmeen]

Interiør, Frelsesarmeen

Bord, Stol, Spise- og dansesal, Pensionater

Fotografi ubb-kk-n-307-009