Optegnelser om Bergens og Gulathings Lagmænd ned til 1700.

1800-tallet, Museumshistorie, Bergen, Museologi, Historie, Bergen museum, Gulatinget, Lagmenn

Manuskript ubb-ms-0203-e-06