Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skjold]

1961-08-25

Skjold skole og Skjold gård

Flyfoto, Oversiktsbilde, Skole

Fotografi ubb-w-f-054817

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skjold]

1961-05-17

Skjold skole og Skjold gård

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017583

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skjold]

1970-08-24

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-204754

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skjold]

1962-07-29

Skjold gård nederst i bildekanten

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-140847

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skjold]

1961-05-17

Skjold skole og Skjold gård

Flyfoto, 17. mai, Oversiktsbilde, Skole

Fotografi ubb-w-f-017585

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skjold]

1961-08-23

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053482

Widerøe's Flyveselskap A/S

Skjold

1963-06-08

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-108255