Olaf Andreas Svanøe

Allegaten

Kortnummer 148

Postkort, Jente, Girl, Tre, Barnevogn, Jerngjerde, Steinmur, Murbolig

Fotografi ubb-bros-00571

A. I. K.

Allégaden, Bergen

Kortnummer 773

Postkort, Gate

Fotografi ubb-bs-pkb-0316

[Panorama over Bergen sett fra Nygårdshøyden]

Panoramaet er satt sammen av ubb-bs-q-00406 a-e

Oversiktsbilde, Overview, Panorama

Fotografi ubb-bs-q-00406

Olai Schumann Olsen

[Allegaten / Strømgaten]

By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Bolighus, Residential Building, Murbolig

Fotografi ubb-so-0047

[Allegaten og Harald Hårfagres gate]

Allegaten og Harald Hårfagres gate

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-bs-q-00406-002a

Knoop

[Allegaten]

Boligblokk, Gate, Crowd, Folkemengde, Gravfølge

Fotografi ubb-knoop-086

Ukjent

[Bergen fra Nygård]

1928-04-26

Fosswinckels gt. 60-62, Allégt. 46-48 og Nygårdsgt. 89 er bygninger tegnet av arkitkt Hans Heinrich Jess

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-thw-0040

[Bergen fra Nygård]

1928-04-26

Fosswinckels gt. 60-62, Allégt. 46-48 og Nygårdsgt. 89 er bygninger tegnet av arkitkt Hans Heinrich Jess

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-bs-ok-05051-003

Ralph L. Wilson

Allegaten, Strømgaten - syd

By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Bolighus, Residential Building

Fotografi ubb-wil-a-022

Knoop

[Allegaten]

Boligblokk, Gate

Fotografi ubb-knoop-036

Atelier KK

[Parti fra Allégaten ca. 1921]

Vindu, Gatelys, Barn, Child, Gate, Balkong, Ark, Murbolig, Allé

Fotografi ubb-kk-n-219-014