Atelier KK

[Oversikt Bergen]

1950-01-23

Ole Irgens vei ved Starefossbakken

By- og småsteder, Bolighus, Gate, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-n-360-041

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skansemyren]

1960-07-04

Skansemyren

Flyfoto, Oversiktsbilde, Idrettsbane

Fotografi ubb-w-f-009433

Atelier KK

[Møte buss - personbil, Ole Irgens vei]

1950-01-23

Personbil, Buss, Hekk

Fotografi ubb-kk-n-360-046

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ole Irgensvei]

1960-07-04

Ole Irgensvei

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-009432

Atelier KK

[Møte buss - personbil, Ole Irgens vei]

1950-01-23

Personbil, Gate, Buss

Fotografi ubb-kk-n-360-047