Atelier KK

[Oversikt Bergen]

1950-01-23

Ole Irgens vei ved Starefossbakken

By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Oversiktsbilde, Overview, Bolighus, Residential Building

Fotografi ubb-kk-n-360-041

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skansemyren]

1960-07-04

Skansemyren

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Idrettsbane

Fotografi ubb-w-f-009433

Atelier KK

[Møte buss - personbil, Ole Irgens vei]

1950-01-23

Buss, Personbil, Hekk

Fotografi ubb-kk-n-360-046

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ole Irgensvei]

1960-07-04

Ole Irgensvei

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-009432

Atelier KK

[Møte buss - personbil, Ole Irgens vei]

1950-01-23

Gate, Buss, Personbil

Fotografi ubb-kk-n-360-047