Atelier KK

[Jernbanetomten ved Store Lungegårdsvann]

Jernbanetomten ved Store Lungegårdsvann

Jernbaneskinner, Mann, Lekter, Godstog, Kranbåt, Kabelhjul

Fotografi ubb-kk-n-180-011

Ralph L. Wilson

Krohnstadhøyden - Kalfaret

Haukeland sykehus og Store Lungegårdsvann

Oversiktsbilde, Sykehus

Fotografi ubb-wil-a-268c

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Haukeland sykehus]

1970-08-24

Haukeland sykehus

Flyfoto, Oversiktsbilde, Sykehus

Fotografi ubb-w-f-204887

Atelier KK

[Jørgen S. Lien. Dumping av kasseapparater]

Arbeider, Arbeidsklær, Varebil, Kassaapparat

Fotografi ubb-kk-n-593-112

Olai Schumann Olsen

[Store Lungegårdsvann mot Jørgen S. Lien]

Store Lungegårdsvann mot Jørgen S. Lien

By- og småsteder, Oversiktsbilde, Vann

Fotografi ubb-so-0883

Knud Knudsen

Pati mod Ulrikken fra Holdts Hotel, Bergen

By- og småsteder, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Gate, Park, Paviljong, Vann, Gassverk

Fotografi ubb-kk-2127-1763

Knud Knudsen

[Utsikt fra Lungegårdshospitalet mot gamle Nygårdsbro]

Landskap, Hospital

Fotografi ubb-kk-nbx-0242

Olai Schumann Olsen

[Store Lungegårdsvann]

Store Lungegårdsvann, sett fra Florida

By- og småsteder, Fritidsbåt, Bolighus, Vann

Fotografi ubb-so-0320

Olai Schumann Olsen

[Florida]

Florida

By- og småsteder, Brygge, Robåt, Sykehus, Vann

Fotografi ubb-so-1037

Anders Beer Wilse

Ulriken og Lungegaardsvand

Parti av Store Lungegårdsvann med Ulriken i bakgrunnen.

Fjell, Bygninger, By- og småsteder, Sjø

Fotografi ubb-thw-0510

Atelier KK

[Parti fra Bergen ca. 1921]

Parti fra Bergen ca. 1921

Fjell, Kirke, Gravplass, Bolighus, Oversiktsbilde, Sykehus, Vann

Fotografi ubb-kk-n-230-001

Knud Knudsen

[Kalfaret]

By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-nbx-0153

Per Adolf Thorén

Bergen sett fra Nygaard

Her får vi et godt inntrykk av Nygård i 1875. Til høyre: Lungegaards Søbade-Anstalt. Fotografen har tatt oppstilling på marken på "Knøderen", og vi ser nordover mpt byen. Husene i nord på Nygård er spekulasjonsbygg, ...

Fjell, Bygninger, By- og småsteder, Vei, Sjøbad

Fotografi ubb-thw-0497

Knud Knudsen

Parti af Strømmen ved Bergen.

By- og småsteder, Vann, Steinbro, Allé

Fotografi ubb-kk-2127-0080

Knud Knudsen

[Oversiktsbilde]

By- og småsteder, Oversiktsbilde, Gassverk

Fotografi ubb-kk-nbx-0188

Marcus Selmer

[Nygårdshøyden med Florida, Nygård og Nygårdsalleèn sett fra Lungegården]

Nygårdshøyden med Florida, Nygård og Nygårdsalleèn sett fra Lungegården. I bakgrunnen sees Bonges badehus

Snø, Vinter, Vann, Bryggerhus, Allé

Fotografi ubb-s-053

Schönbergs Kortforlag

Bergen. Ulrikken og Lungegaards Vand

Postkort, Sjøbod

Postkort ubb-bs-pkb-00356

Atelier KK

Bergen.

By- og småsteder, Postkort, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-pk-1852

Atelier KK

Bergen.

Store Lungegårdsvann

Skipsbygging - verftsindustri, Gravplass, Postkort, Bro, Oversiktsbilde, Båtforening

Fotografi ubb-kk-pk-2399

Per Adolf Thorén

No 174 Bergen seet fra Nygaard

Nygård med Bonges badehus.

Bading, Oversiktsbilde, Badehus

Fotografi ubb-bs-ok-01310-001

Atelier K. Knudsen

Bergen

By- og småsteder, Postkort, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-pk-5148

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen kommune (Vann-& kloakkvesen)

1955-06-11

Møllendal

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-082651

Knud Knudsen

Parti fra Kalfaret mod Kronstad ved Bergen

Kronstad hovedgård

By- og småsteder, Oversiktsbilde, Hovedgård, Herregård

Fotografi ubb-kk-1318-0072

Truls Wiel Wilson

ubb-tww-1491

George Thomas Meinich Wilson (1882-1936) ombord i demonstrasjonsbåt i Store Lungegaards vand. Bildet er tatt under Den nordiske motorutstilling i Bergen , 05.-14. juni 1907

Utstilling, Fritidsbåt

Fotografi ubb-tww-1491

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen

1950-07-04

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-022759

Atelier KK

[Rostevne 1. mai]

Ukjent år

Idrett, By- og småsteder, Roing, Robåt, 1. mai

Fotografi ubb-kk-n-387-138

Catharine Hermine Kølle

'Tonningsnæsset ved Bergen*

Tonningsneset og utløpet av Møllendalselven, ved Store Lungegårdsvann i Bergen. Signatur: C.H. Kølle.

Prospekt, Akvarell, Malerkunst

Maleri ubm-bf-diby-000480

Atelier KK

[Motorbåt i fart med fører på Store Lungegårdsvann]

Motorbåt i fart med fører på Store Lungegårdsvann

Fritidsbåt, Mann, Vann, Hydroplan

Fotografi ubb-kk-n-266-034

Olai Schumann Olsen

[Oversiktsbilde]

Fra Fløyen, mot Fana

Landskap, By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-so-0005a

Widerøe's Flyveselskap A/S

Lungegårdsvann

Store Lungegårdsvann

Flyfoto, By- og småsteder, Oversiktsbilde, Vann

Fotografi ubb-w-sh-005049

K. Knudsen & Co

[Utsikt over Bergen]

Utsikt fra Fjellveien/Starefossen. Bygget ved sjøen er Seiersbjerget 23

By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-nax-0823

Anton J. Karlsen

Panorama af Solheimsvigen

Eneberettiget: Ant. J. Karlsen. Bergen 1905

Skip, Skipsbygging - verftsindustri, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-bros-04924

Leif M. Endresen

[Gestaposjef Berns begravelse. Ridderkorset bæres av feltpresten.]

Gestaposjef Bern`s begravelse. Ridderkorset bæres av feltpresten.

Militæruniform, Begravelse, Gravfølge, Hjelm, Trikkeskinner, Offiser, Officer

Fotografi ubb-ohk-003-053

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Oversiktsbilde, Bergen]

Oversiktsbilde, Bergen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-005088

Eilif Thomassen

Fjøsangerveien og broen ved Klaus Hansens vei

Skip, Gatelys, Bro, Brobygging, Sykehus, Gravemaskin

Fotografi ubb-bs-ok-05814-003

Atelier KK

[Motorbåt i fart med fører på Store Lungegårdsvann]

Motorbåt i fart med fører på Store Lungegårdsvann

Fritidsbåt, Mann, Vann, Hydroplan

Fotografi ubb-kk-n-266-037

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Utsikt over Bergen]

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-bros-02470

Catharine Hermine Kølle

Prospect af Bergen og Lundgaardsvandet

Prospekt, Kirke, Malerkunst

Maleri ubm-bf-diby-000479

Olai Schumann Olsen

[Store Lungegårdsvann]

Store Lungegårdsvann

By- og småsteder, Brygge, Oversiktsbilde, Vann

Fotografi ubb-so-0319

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Store Lungegårdsvann. Fløen. Møllendal]

1960-07-04

Store Lungegårdsvann. Fløen. Møllendal

Flyfoto, Oversiktsbilde, Båtforening

Fotografi ubb-w-f-009369

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Møllendal]

1970-08-24

Møllendal

Flyfoto, Gravplass, Oversiktsbilde, Båtforening

Fotografi ubb-w-f-204888

Knud Knudsen

[Utsikt fra Lungegårdshospitalet]

By- og småsteder, Oversiktsbilde, Reperbane

Fotografi ubb-kk-nsx-0528

Olai Schumann Olsen

[Store Lungegårdsvann mot Jørgen S. Lien]

Store Lungegårdsvann mot Jørgen S. Lien

By- og småsteder, Oversiktsbilde, Vann

Fotografi ubb-so-0882

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Sett mot nord

By- og småsteder, Gård, Oversiktsbilde, Vann

Fotografi ubb-kk-1622-08671

Atelier KK

[Parti fra Bergen]

Parti fra Bergen

Brygge, Fritidsbåt, Oversiktsbilde, Vann, Båtforening, Småbåthavn

Fotografi ubb-kk-n-177-002

Ukjent

[Et bygg med Store Lungegårdsvann]

Eit bygg som ligger til ved Store Lungegårdsvann med Ulriken og vidden i bakgrunnen.. Ukjent fotograf og tidspunkt.

Fjell, Bygninger, By- og småsteder, Snø, Sjø, Vinter

Fotografi ubb-thw-0502

Knud Knudsen

[Bergenl]

Mot Nygårdstangen

Fjell, By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-nbx-0213

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Utsikt fra Kronstad

By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-ns-0342

[Panorama over Bergen sett fra Nygårdshøyden]

Panoramaet er satt sammen av ubb-bs-q-00406 a-e

Oversiktsbilde, Panorama

Fotografi ubb-bs-q-00406

Atelier KK

[Motorbåt med fører]

Motorbåt med fører

Flag, Flagg, Fritidsbåt, Mann, Vann

Fotografi ubb-kk-n-272-034

Atelier KK

[Parti fra Store Lungegårdsvann. Motorbåthavn ca. 1926]

Parti fra Store Lungegårdsvann. Motorbåthavn ca. 1926

Fjell, Brygge, Fritidsbåt, Vann, Foreninger

Fotografi ubb-kk-n-272-014

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Møllendal]

1962-07-18

Møllendal

Flyfoto, Oversiktsbilde, Vann

Fotografi ubb-w-f-080411

Knud Knudsen

Udsigt fra Kronstad i 60 aarene

Kopi fra Knud Knudsens negativ nummer ubb-kk-1318-0060.

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-m-060

Christian Olai Heggland

[17. Mai ved Store Lungegårdsvann]

17. Mai ved Store Lungegårdsvann

17. mai, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-hegg-041

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Solheimsvikern]

1948-10-08

Solheimsvikern

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-013802

Atelier KK

[Motorbåt i fart med fører på Store Lungegårdsvann]

Motorbåt i fart med fører på Store Lungegårdsvann

Fritidsbåt, Mann, Vann, Hydroplan

Fotografi ubb-kk-n-266-038

Widerøe's Flyveselskap A/S

Fløien Bergen

1949-06-19

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-015187

Marcus Selmer

[Utsikt over Store Lungegårdavann fra Markusplassenf]

Utsikt over Store Lungegårdavann fra Markusplassenf

Familie og slekt, Hage, Bolighus, Vann

Fotografi ubb-s-109

Widerøe's Flyveselskap A/S

Nygårdsbroen - Bergen

Flyfoto, By- og småsteder, Oversiktsbilde, Vann, Småbåthavn

Fotografi ubb-w-sh-005057

Atelier KK

[Motorbåt på sjøen]

Oppdragsgiver: L. Haugsberg

Bygninger, By- og småsteder, Sjø, Motorbåt

Fotografi ubb-kk-n-417-160

Knud Knudsen

Parti ved Bergen

Landskap

Fotografi ubb-kk-ns-1193

Gustav Brosing

[Løvstakken, Bergensdalen sett fra Kamveien ovenfor Skansemyren]

Løvstakken, Bergensdalen sett fra Kamveien ovenfor Skansemyren

By- og småsteder, Bolighus, Bro, Vann, Båtforening

Fotografi ubb-bros-00219

Atelier KK

Bergen:Geofysiske institut, Florida.

Universitet og forskning, Postkort

Fotografi ubb-kk-pk-2280

Christian Olai Heggland

[Christian O. Heggland]

Fra Nygårdsparken. Wallendahls lystyacht "Thaïs" i bakgrunnen utenfor Florida.

Mannsportrett, Benk

Fotografi ubb-hegg-384

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Møllendal. Haukeland sykehus]

1963-06-01

Møllendal. Haukeland sykehus

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-105011

Knud Knudsen

[Parti af Bergen]

By- og småsteder, Oversiktsbilde, Vann

Fotografi ubb-kk-ndx-0176

Atelier KK

[Mudderpram/Kranbåt ved jernbanetomten ved store Lungegårdsvann.]

Mudderpram/Kranbåt ved jernbanetomten ved store Lungegårdsvann.

Jernbaneskinner, Mann, Vann, Godstog, Kranbåt, Kabelhjul

Fotografi ubb-kk-n-180-010

Christian Olai Heggland

[Bjarne Heggland]

Fra Nygårdsparken. Wallendahls lystyacht "Thaïs" i bakgrunnen utenfor Florida.

Mannsportrett, Gutt

Fotografi ubb-hegg-542

Atelier KK

[Områdebilde Florida - Store Lungegårdsvann]

Bergens Motorbaatforening i midten.Oppdragsgiver: Polarutstillingen i Bergen 1940.Utstillingen ble ikke gjennomført pga. andre verdenskrig.

Bygninger, By- og småsteder, Gate, Brostein, Båtforening, Fortau

Fotografi ubb-kk-n-415-100

Widerøe's Flyveselskap A/S; Vilhelm Skappel

Bergen. Jørgen S.Lien

1958-09-06

Flyfoto, Bro, Oversiktsbilde, Fabrikk, Småbåthavn, Finmekanikk

Fotografi ubb-w-sh-119766

Knud Knudsen

Bergen fra Syd

By- og småsteder, Gård, Oversiktsbilde, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-2703

Atelier KK

Bergen

By- og småsteder, Postkort, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-pk-5147

[Store Lungegårdsvann fotografert mot Nygårdstangen]

Bolighus, Fabrikk, Vann, Murhus

Fotografi ubb-bros-04919

Atelier KK

Kaproing paa Lungegårdsvand, Skoleskipsguttene

Idrett, Roing, Robåt

Fotografi ubb-kk-n-573-002

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Danmarksplass]

1962-07-27

Danmarksplass

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-085910

Knud Knudsen

[Panorama av Bergen]

Panoramaet er satt sammen av negativene UBB-KK-2127-0918,0919,0920,0921

Oversiktsbilde, Panorama

Fotografi ubb-kk-pan-0082

Gustav Brosing

Florida

Sykehus, Vann

Fotografi ubb-bros-07832

Anders Beer Wilse

Fløifjeld og Lungegaards Vand. Bergen

Landskap, Postkort

Fotografi ubb-bros-03460

Knud Knudsen

Parti af Kalfaret ved Bergen.

By- og småsteder, Oversiktsbilde, Vann

Fotografi ubb-kk-2127-0141

Olai Schumann Olsen

[Oversiktsbilde, Bergen]

Oversiktsbilde, Bergen

By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-so-1542

Marcus Selmer

[utsikt fra Markusplassen mot Store Lungegårdsvann]

utsikt fra Markusplassen mot Store Lungegårdsvann

Gård, Oversiktsbilde, Vann

Fotografi ubb-s-065

Knud Knudsen

Bergen og Kalfaret fra Syd- II

Del av panorama- 08668- I og 08670 - III

By- og småsteder, Gård, Oversiktsbilde, Vann

Fotografi ubb-kk-1622-08669

Atelier KK

Bergen: Ved store Lungegårdsvannet.

By- og småsteder, Postkort, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-pk-2668

Knud Knudsen

[Parti af Nygaard ved Bergen ]

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-nsx-0569

Knud Knudsen

Bergen fra Syd

By- og småsteder, Lærfabrikk, Oversiktsbilde, Garveri

Fotografi ubb-kk-1318-2704

Knud Knudsen

Parti af Nygaard ved Bergen

Bonges badehus, sjøbad ved Store Lungegårdsvann oppført av Rasmus Christian Bonge i 1863. Nedlagt i 1867 og ble deretter losjihus for husville ("Splintehuset"). Fritjof Nansen bodde der i sin tid som konservator ved Bergens Museum.

By- og småsteder, Sykehus, Vann, Folkebad

Fotografi ubb-kk-ns-0331

Atelier KK

[Motorbåt i fart med fører på Store Lungegårdsvann]

Motorbåt i fart med fører på Store Lungegårdsvann

Fritidsbåt, Mann, Vann, Hydroplan

Fotografi ubb-kk-n-266-036

[Bergen sett fra fjellet ovenfor Haukeland sykehus]

Bergen sett fra fjellet ovenfor Haukeland sykehus

By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-bs-q-00512-001

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Kapproing på Store Lungegårdsvann]

Idrett, 17. mai, Robåt, Dampskip, Folkemengde, Roer

Fotografi ubb-bros-01504

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen

1958-09-06

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-119783

Ralph L. Wilson

Utsikt n. ende Store Lungegaardsvand fra Nygaard mot n.ø.

By- og småsteder, Hest, Jernbane, Bro, Hestekjerre, Oversiktsbilde, Vann

Fotografi ubb-wil-a-054

Ukjent

[Oversiktsbilde, Store Lungegårdsvann.]

Oversiktsbilde, Store Lungegårdsvann.

By- og småsteder, Jernbanestasjon, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-pk-7431

Knud Knudsen

Bergen og Kalfaret fra Syd- III

Del av panorama- 2708-I, 2709-II og 2711 - IV

By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-ndx-0047

Atelier KK

[Motorbåt i fart med fører på Store Lungegårdsvann]

Motorbåt i fart med fører på Store Lungegårdsvann

Fritidsbåt, Mann, Vann, Hydroplan

Fotografi ubb-kk-n-266-035

Olai Schumann Olsen

[Store Lungegårdsvann]

Landskap, Fjell, By- og småsteder, Bolighus

Fotografi ubb-so-1784

Olai Schumann Olsen

[Oversikt. Store Lungegårdsvann, Puddefjorden, Løvstakken]

Oversikt. Store Lungegårdsvann, Puddefjorden, Løvstakken

Fjell, By- og småsteder, Snø, Fjord, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-so-0075

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Geofys. Inst]

1960-07-04

Geofys. Inst

Universitet og forskning, Fly, Park, Oversiktsbilde, Vann

Fotografi ubb-w-f-009510

Atelier KK

[Utsitkt fra Seiersbjerget 11]

Hage, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-n-379-079

Knud Knudsen

Lungeraardsvandet og Løvstakken ved Bergen

1891-03-19

Fjell, By- og småsteder, Oversiktsbilde, Vann

Fotografi ubb-kk-2127-1621

Knud Knudsen

Parti af Bergen fra Kronstad

Nygårdsalleen

By- og småsteder, Bro, Oversiktsbilde, Metallindustri

Fotografi ubb-kk-1318-0060