Knud Knudsen

Bondhusdalen seet fra Garhammersæter i Mauranger, Hardanger

Fjell, Fjord, Bro, Elv, Vei

Fotografi ubb-kk-2127-1592

Ralph L. Wilson

Tur til Mauranger og Bondusbræen. Provisor Vetlesen aapner ryggsæk for gjeter

Turisme, Mann, Man, Ryggsekk, Provisor

Fotografi ubb-wil-n-043

Knud Knudsen

Bondhusbræen i Mauranger

Isbre

Fotografi ubb-kk-1622-09270

Knud Knudsen

Parti af Veien fra Gjerde i Mauranger til Folgefonden, Hardanger

Fjell, Snø

Fotografi ubb-kk-1622-09421

Knud Knudsen

[Furubergfossen i Mauranger, Hardanger]

Fjell, Foss, Fjord, Robåt, Mann, Man, Naust

Fotografi ubb-kk-ncx-0467

Knud Knudsen

Maurangerfjorden seet fra Veien til Folgefonden, Hardanger

Bygd, Fjord, Dal

Fotografi ubb-kk-2127-1755

Knud Knudsen

Parti af Veien til Folgefonden over Garhammersæter i Mauranger, Hardanger

Hest, Isbre, Fjell, Mann, Man, Vei

Fotografi ubb-kk-2127-1590

Knud Knudsen

Parti ved Gjerde i Mauranger, Hardanger

Barn, Child, Gård, Helletak, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-2127-1752

Knud Knudsen

Turistboden ved Mysevandet, Mauranger Folgefonden, Hardanger

Kvinne, Woman, Friluftsliv, Mann, Man, Tresko, Fottur, Hytte, Vandrestav, Ryggsekk, Brefører

Fotografi ubb-kk-1622-09422

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Bretur i Mauranger]

Bretur i Mauranger

Isbre, Friluftsliv, Mann, Man, Elv, Fottur

Fotografi ubb-lbl-08411

Ralph L. Wilson

Tur til Mauranger og Bondusbræen. Turens deltagere har rast

Turist, Turisme, Gruppe, Group, Sommer, Piknik

Fotografi ubb-wil-n-037

Knud Knudsen

[Bondhusbræen i Mauranger]

Isbre

Fotografi ubb-kk-ncx-0469

Knud Knudsen

Furubergfossen i Mauranger, Hardanger

Gård, Fjell, Foss, Fjord, Robåt, Mann, Man, Sagbruk, Færing

Fotografi ubb-kk-2127-1577

Knud Knudsen

Parti af Bondhus i Mauranger, Hardanger

Isbre, Fjell, Mann, Man, Elv, Kvern/mølle (bygdemølle), Fiskestang

Fotografi ubb-kk-2127-1581

Knud Knudsen

Parti af Veien til Folgefonden over Garhammersæter, Mauranger

Fjell, Mann, Man, Vei, Vann

Fotografi ubb-kk-1622-09274

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Kvinner på tur]

Kvinne, Woman, Fjelltur, Bunad

Fotografi ubb-bros-02379

Knud Knudsen

Bondhusbræen i Mauranger, Hardanger

Kvinne, Woman, Isbre, Fjell, Kvinneklær, Turisme, Mann, Man

Fotografi ubb-kk-2127-1585

Knud Knudsen

Maurangerfjorden seet fra Veien til Folgefonden, Hardanger

Bygd, Fjord, Dal

Fotografi ubb-kk-1622-09419

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Fottur i Mauranger]

Gruppeportrett, Hardangerbunad, Stråhatt, Fottur

Fotografi ubb-lbl-08224

Knud Knudsen

Furubergfossen i Mauranger, Hardanger

Fjell, Foss, Fjord, Robåt, Mann, Man, Naust

Fotografi ubb-kk-1622-09263

Knud Knudsen

Bondhusbræen i Mauranger, Hardanger

1896-06-26

Isbre, Fjell, Robåt, Vann, Færing

Fotografi ubb-kk-2127-1584e

Knud Knudsen

Sondefos ved veien fra Gjerde til Folgefond. Mauranger

Kvinne, Woman, Foss, Veianlegg

Fotografi ubb-kk-2127-1754a

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Mauranger]

Mauranger

Kvinne, Woman, Bolighus, Residential Building

Fotografi ubb-lbl-08391

Knud Knudsen

[Sondefos ved veien til Folgefond, Mauranger]

Kvinne, Woman, Foss, Veianlegg

Fotografi ubb-kk-2127-1754b

Knud Knudsen

Sondefos ved Veien til Folgefond, Mauranger

Kvinne, Woman, Foss, Veianlegg

Fotografi ubb-kk-ndx-0020

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Bondhusfossen]

Landskap, Landscape, Kvinne, Woman, Elv, Mølle, Kvernhus

Fotografi ubb-lbl-08401

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Ved Mauranger]

Landskap, Landscape, Elv

Fotografi ubb-lbl-08397

Knud Knudsen

Bondhusbræen i Mauranger, Hardanger

Isbre, Robåt, Mann, Man, Vann

Fotografi ubb-kk-2127-1584b

Knud Knudsen

Bondhusbræen i Mauranger, Hardanger

1892-06-26

Isbre, Fjell, Robåt, Vann, Færing

Fotografi ubb-kk-2127-1584c

Lauritz Johan Bekker Larsen

[På tur i Mauranger]

Gardshammar

Kvinne, Woman, Gruppeportrett, Friluftsliv, Mann, Man, Hardangerbunad, Stråhatt, Sixpence, Herrehatt, Seter, Fottur

Fotografi ubb-lbl-08402

Knud Knudsen

Parti af Veien til Folgefonden over Garhammersæter, Mauranger

Hest, Isbre, Mann, Man

Fotografi ubb-kk-1622-09273

Knud Knudsen

Garhammersæter, Mauranger

Landskap, Landscape

Fotografi ubb-kk-1622-09276

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Brevandring, Mauranger]

Kvinne, Woman, Isbre, Friluftsliv, Mann, Man

Fotografi ubb-lbl-08972

Knud Knudsen

Parti af Maurangerfjord seet fra Sundal, Hardanger

Kvinne, Woman, Barn, Child, Fjell, Fjord, Brygge, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Robåt, Mann, Man, Flaggstang, Tregjerde, Færing

Fotografi ubb-kk-2127-1579

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Brevandring i Mauranger]

Lauritz i fin positur. Trolig kameravesken på ryggen.

Isbre, Friluftsliv, Brevandring, Mann, Man

Fotografi ubb-lbl-08390

Knud Knudsen

Parti ved Gjerde i Mauranger, Hardanger

Gård, Tønne, Helletak, Steingjerde, Dal

Fotografi ubb-kk-2127-1753

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Lauritz og Kristofa på tur]

På turen til Folgefonna via Bondhusbrea. Trolig ved Garshammer.

Kvinne, Woman, Friluftsliv, Mann, Man, Geit, Pipe, Vandrestav, Ryggsekk

Fotografi ubb-lbl-08053

Knud Knudsen

Parti af Veien til Garhammersæter, Mauranger

Fjell, Vann

Fotografi ubb-kk-1622-09268

Knud Knudsen

Furubergfossen i Mauranger, Hardanger

Foss

Fotografi ubb-kk-1622-09264

Knud Knudsen

Bondhusbræen i Mauranger, Hardanger

Isbre, Fjell, Vann, Færing

Fotografi ubb-kk-2127-1584d

Lauritz Johan Bekker Larsen

Maurangerfjorden

Landskap, Landscape

Fotografi ubb-lbl-08523

Ralph L. Wilson

Tur til Mauranger og Bondusbræen. Utsikt dalen mot Mauranger

Kvern/mølle (bygdemølle), Dal, Torvtak

Fotografi ubb-wil-n-042

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Fjelltur i Mauranger]

Fjelltur i Mauranger

Kvinne, Woman, Gruppeportrett, Friluftsliv, Mann, Man, Hardangerbunad, Stråhatt, Sixpence, Herrehatt

Fotografi ubb-lbl-08394

Knud Knudsen

Parti fra Mauranger i Hardanger

Kvinne, Woman, Hest, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Turisme, Stuepike, Mann, Man, Gutt, Boy, Mannsklær

Fotografi ubb-kk-1622-09266

Lauritz Johan Bekker Larsen

Utsigt fra Gardshammer 1898.

Kvinne, Woman, Ku, Jente, Girl, Gutt, Boy, Seter, Budeie, Seterdrift

Fotografi ubb-lbl-08254

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Bretur i Mauranger]

Kvinne, Woman, Isbre, Friluftsliv, Brevandring, Mann, Man, Hardangerbunad, Sixpence, Damehatt

Fotografi ubb-lbl-08385

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Fottur på breen]

Kvinne, Woman, Friluftsliv, Snø, Mann, Man, Fottur

Fotografi ubb-lbl-08387

Knud Knudsen

Turisthytten ved Mysevandet i Mauranger

Kvinne, Woman, Turisthytte, Isbre, Brefører

Fotografi ubb-kk-2127-1756

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Brevandring i Mauranger]

Brevandring i Mauranger

Isbre, Friluftsliv, Brevandring, Mann, Man

Fotografi ubb-lbl-08392

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Bondhusfossen]

Landskap, Landscape, Kvinne, Woman, Elv, Mølle, Kvernhus

Fotografi ubb-lbl-08399

Knud Knudsen

Parti af Veien fra Gjerde i Mauranger til Folgefonden, Hardanger

Friluftsliv

Fotografi ubb-kk-1622-09420

Knud Knudsen

Garhammersæter i Mauranger, Hardanger

Isbre, Fjell, Elv, Vei, Seter, Sti

Fotografi ubb-kk-2127-1593

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Brevandring i Mauranger]

Isbre, Friluftsliv, Brevandring, Mann, Man

Fotografi ubb-lbl-08388

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Mauranger]

På skiltet står det "REITWEG "SUNDAL-GARSHAMMERSÆTER" VON DEM DEUTSCHEN NORDLANDSVEREIN IN HAMBURG ERBAUT. IM JAHRE 1890."

Kvinne, Woman, Gruppeportrett, Mann, Man

Fotografi ubb-lbl-08389