Widerøe's Flyveselskap A/S

Norske Shell A/S

1954-08-20

Flyfoto, Oversiktsbilde, Oljetank

Fotografi ubb-w-sh-078487

Widerøe's Flyveselskap A/S

Norske Shell A/S

1954-08-20

Flyfoto, Oversiktsbilde, Mølle

Fotografi ubb-w-sh-078489

Atelier KK

[Lastebil merket "Shell Bensin"]

Lastebilen er registrert på "Norsk Engelsk Mineralolje A/S" i kjøretøyregisteret

Lastebil, Bensintank, Petroleumshandel

Fotografi ubb-kk-n-410-034

Atelier KK

[Lastebil merket "Shell Smøreoljer"]

Lastebilen er registrert på "Norsk Engelsk Mineralolje A/S" i kjøretøyregisteret

Lastebil, Bensintank, Petroleumshandel

Fotografi ubb-kk-n-410-035

Atelier KK

[Lastebil merket "Shell Bensin"]

Lastebilen er registrert på "Norsk Engelsk Mineralolje A/S" i kjøretøyregisteret

Lastebil, Bensintank, Petroleumshandel

Fotografi ubb-kk-n-410-036

Widerøe's Flyveselskap A/S

Norske Shell A/S

1954-08-20

Flyfoto, Oversiktsbilde, Mølle

Fotografi ubb-w-sh-078488