Atelier KK

[Bjellands Herre- og dameskredderi A/S]

Bygninger, Gate, Skredderforretning, Manufakturhandel

Fotografi ubb-kk-n-321-041

Atelier KK

[Bjellands Herre- og dameskredderi A/S]

Bygninger, Gate, Skredderforretning, Manufakturhandel

Fotografi ubb-kk-n-321-042