K. Knudsen & Co.

Bergen: Nykirkealmenningen

Dampskipet "Gudvangen" fra Bergen er på bildet.

Postkort, Passasjer, By- og småsteder, Cities and villages, Dampskip, Flag, Flagg, Kaianlegg, Tønne, Allmenning, Fjordabåt

Fotografi ubb-kk-pk-0726

Ralph L. Wilson

Parti fra Nordnæs

Nykirkeallmenning

Snø, Gate, Bolighus, Residential Building, Allmenning

Fotografi ubb-wil-a-348

Olaf Andreas Svanøe

Bergen Nykirken

Kirke, Bolighus, Residential Building, Valmtak

Fotografi ubb-bros-05047

Olaf Andreas Svanøe

[Nykirkeallmenning]

Nykirkeallmenning

Kirke, Bolighus, Residential Building, Murbolig

Fotografi ubb-bros-05124

Knud Knudsen

[Nykirkeallmenningen]

Fra Box 15 (Monckhoven 9727)

Gatelys, Kirke, Jente, Girl, Allmenning, Fotospøkelse, Handlekurv

Fotografi ubb-kk-ncx-0356

Olai Schumann Olsen

Nykirkealmenningen

Snø, By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Bolighus, Residential Building, Allmenning

Fotografi ubb-so-1034

Carl Bjørn Olsen

[Turn og idrettslaget Viking på Nykirkeallmenningen.]

Turn og idrettslaget Viking på Nykirkeallmenningen.

Allmenning, Fane, Prosesjon

Fotografi ubb-bs-ok-16914

Ukjent

[Smedbys hotell ca 1870.]

Smedbys hotell ca 1870.

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon

Fotografi ubb-bs-ok-00056-002

Ukjent

[Nykirken]

Nykirken

By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-bs-ok-11973

Eduard Wilhelm Moss

Bergen. Oversiktsbilde

Fjell, Dampskip, Båt, Boat, Havn, Oversiktsbilde, Overview, Tak, Våg, Klokketårn

Fotografi ubb-bs-ok-15928

Atelier KK

Fylkesbåter i havn ved Nykirkealmenning ca. 1927.

Nærmest ved Nordre Nykirkekai ligger "Fjaler", deretter "Gula" og "Framnes" bak. På andre siden, "Nordfjord I". Ved søndre Nykirkekai ligger "Sogn", "Alden" ligger innderst med "Firda" utenfor på andres siden av kaien.

Rederi, Havn, Oversiktsbilde, Overview, Fjordabåt, Havneskur, Dampskibsekspeditioner

Fotografi ubb-kk-n-294-002

Knud Knudsen

[Nykirkeallmenningen]

Gatelys, Trehusbebyggelse by, Jerngjerde, Murhus, Allmenning

Fotografi ubb-kk-ncx-0429

Ukjent

[Nykirkealmenningen etter eksplosjonsulykken.]

1944-04-20

Nykirkealmenningen etter eksplosjonsulykken.

Fotografi ubb-ohk-022-005

K. Knudsen & Co.

[Nykirkeallmenningen]

Kirke, Allmenning

Fotografi ubb-kk-nax-0318

Olai Schumann Olsen

[Nykirkeallmenningen]

Nykirkeallmenningen

By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Oversiktsbilde, Overview, Bolighus, Residential Building, Allmenning

Fotografi ubb-so-0365

Ukjent

[Fra eksplosjonsulykken 1944]

1944-04-20

Fra eksplosjonsulykken 1944

Ruiner

Fotografi ubb-bs-ok-16414

Olai Schumann Olsen

[Nykirkeallmenningen]

Nykirkeallmenningen

By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Oversiktsbilde, Overview, Allmenning

Fotografi ubb-so-0490

Atelier KK

Bergen, Nykirken.

Postkort, By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Allmenning

Fotografi ubb-kk-pk-2380

Ukjent

[Nykirken]

Nykirken

By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-bs-ok-11970

Mittet & Co.

Fra Strandgaden

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Crowd, Folkemengde, Brostein, Håndkjerre

Fotografi ubb-bros-05349

Knud Knudsen

[Nykirken sett fra Nykirkeallmenningen, med Fjellsiden i bakgrunnen]

Gatelys, Fjell, Kirke, Trehusbebyggelse by, Murhus, Allmenning

Fotografi ubb-kk-nbx-0561

Knud Knudsen

Parti af Nykirkealmindingen i Bergen

Mot Bergenhus, Mariakirken med ett tårn

By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Gate, Festning, Allmenning

Fotografi ubb-kk-1318-0047

Knud Knudsen

Parti fra Nykirkealmindingen i Bergen

Nykirken

By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Allmenning

Fotografi ubb-kk-1318-0026

Olai Schumann Olsen

[Nykirkeallmenningen]

Nykirkeallmenningen

Snø, By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Bolighus, Residential Building, Allmenning

Fotografi ubb-so-0489a

Olai Schumann Olsen

[Nykirken fra Klosterhaugen]

Nykirken fra Klosterhaugen

By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-so-0380c

Knud Knudsen

Parti af Vaagen i Bergen

Fotografert mot Nordnes og Nykirken

By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Oversiktsbilde, Overview, Festning, Kaianlegg, Havnebod, Fraktefartøy, Allmenning

Fotografi ubb-kk-ns-0489

Gustav Brosing

Nykirkeallmenningen

1961-01-01

By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Bolighus, Residential Building, Gjerde, Murhus, Allmenning, Mur

Fotografi ubb-bros-03098

Olai Schumann Olsen

[Nykirkeallmenningen]

Nykirkeallmenningen

By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Oversiktsbilde, Overview, Bolighus, Residential Building, Allmenning

Fotografi ubb-so-0488

Knud Knudsen

Nykirken

Kirke, Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by, Allmenning

Fotografi ubb-kk-m-025

Olai Schumann Olsen

[Nykirkeallmenningen]

Nykirkeallmenningen

By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Gate, Bolighus, Residential Building, Gutt, Boy, Flaggstang, Hverdagsklær, Frisørsalong, Murhus, Allmenning, Flettet korg, Knebukse, Damefrisørforretninger

Fotografi ubb-so-0489b

Ukjent

Nykirkeallmenningen

1944-04-20

Oppryddingsarbeid etter eksplosjonsulykken

Brannslange, Rydningsarbeid

Fotografi ubb-ohk-007-032

Carl Bjørn Olsen

[17. mai, 1920-årene. Nykirkeallmenningen]

17. mai, 1920-årene. Nykirkeallmenningen

17. mai, 17. mai-tog, Allmenning

Fotografi ubb-bs-ok-18575

Ukjent

[Nykirkealmenningen etter eksplosjonsulykken.]

1944-04-20

Nykirkealmenningen etter eksplosjonsulykken.

Uniform, Husruin, Hjelm, Rydningsarbeid

Fotografi ubb-ohk-007-012

Carl Bjørn Olsen

[Turn og idrettslaget Viking, 17-mai 1920-tallet. Nykirkeallmenningen.]

17. mai, 17. mai-tog, Allmenning

Fotografi ubb-bs-ok-18584

Birger Huun

Nykirkealmendingen med Nykirken

Kirke, Bolighus, Residential Building

Fotografi ubb-huun-0159

Ralph L. Wilson

Parti fra Nordnæs

Nykirkealmenning

Snø, Kirke, Bolighus, Residential Building, Allmenning

Fotografi ubb-wil-a-349

Olaf Andreas Svanøe

Nykirkealmending. Bergen.

Postkort, By- og småsteder, Cities and villages, Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by, Allmenning

Fotografi ubb-bros-02345

Oscar Hansen

[Nykirkeallmenningen]

Nykirkeallmenningen

Kirke, Tre, Vei, Allmenning

Fotografi ubb-bs-ok-07358

Olai Schumann Olsen

[Reprofoto Nykirkealmenningen]

Original av Schumann Olsen

Arkitektur og byggeskikk, Snø, By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Gate, Trær, Murhus, Allmenning

Fotografi ubb-kk-n-423-067

Olai Schumann Olsen

[Løpegutt, Nykirkeallmenningen]

Løpegutt, Nykirkeallmenningen

By- og småsteder, Cities and villages, Bolighus, Residential Building, Basket, Kurv, Trehusbebyggelse by, Allmenning, Løpegutt

Fotografi ubb-so-0551

Carl Bjørn Olsen

[17. mai, 1920-årene. Nykirkeallmenningen]

17. mai, 1920-årene. Nykirkeallmenningen

17. mai, 17. mai-tog, Allmenning

Fotografi ubb-bs-ok-18576

Atelier KK

Bergen. Nykirken.

Barn, Child, Postkort, Kirke, Klokke/ur

Fotografi ubb-kk-pk-5080

Knud Knudsen

Nykirkealmending i 60-aarene

Kirke, Oversiktsbilde, Overview, Allmenning

Fotografi ubb-kk-m-097

Knud Knudsen

Nykirken i Bergen

Gatelys, By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Gate, Seilskip, Bolighus, Residential Building, Allmenning

Fotografi ubb-kk-ns-0094

Carl Bjørn Olsen

[Turn og idrettsforeningen Viking på Nykirkeallmenningen

Turner, Turndrakt, Allmenning

Fotografi ubb-bs-ok-16913

Knud Knudsen

Parti af Strandgaden i Bergen (Mellem Nykirken og Toldboden)

By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Allmenning

Fotografi ubb-kk-ns-0509