Samlinger knyttet til Nordhordland

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0777-A

Sak mellom Johanna Olsdatter Midttangen og Joachim Falch på gården Tuftegaard i Lindås den 29. mai 1865

1865-05-29

Saken er ført hos Sorenskriveren i Nordhordland, på Lindås prestegård, og har saksnummer 14/65. Falch dømmes til å betale Johanna Olsdatter erstatning, og dommen forkynnes på Toftegaard den 2. juni 1865

Rettssak

Manuskript ubb-ms-2107-i-06