Gustav Brosing

Hæggesmug-Rognesmug

1957-06-24

Hæggesmug-Rognesmug, smitt uten navn mellom disse parallelt med Baneveien, sett fra Hæggesmug. Til høyre litt av Baneveien, til venstre Rognesmug 3

Bolighus, Smau

Fotografi ubb-bros-00183c

Gustav Brosing

Nøstegaten

1957-08-14

Kvinne, By- og småsteder, Bolighus, Gate, Butikk, Reklameskilt, Brostein, Varebil

Fotografi ubb-bros-00234

Gustav Brosing

Heggesmuget

1958-04-05

Heggesmuget, men alle husene tilhører Rognesmuget. Til høyre utbygg til Rognesmuget 2, 4, 6. Til venstre litt av Nøstegaten 35

Gatelys, Bolighus, Smau, Steintrapp, Tilbygg

Fotografi ubb-bros-00361a

Gustav Brosing

Hæggesmuget

1957-06-24

Heggesmauet. Det lave huset er nr 2

Bolighus, Uthus, Steintrapp

Fotografi ubb-bros-00183b

Gustav Brosing

Heggesmuget

1959-04-05

Heggesmuget, sett fra nord mot syd fra Nøstegaten mot Baneveien. Huset med det første utbygget til venstre i midten er baksiden av Rognesmuget nr 4

Gatelys, Bolighus, Smau, Steintrapp

Fotografi ubb-bros-00434