Atelier KK

[Torgallmenningen 5]

Torgallmenningen 5

By- og småsteder, Butikk, Allmenning, Gjenreising og sanering, Markise, Tannlege, Gullsmed

Fotografi ubb-kk-n-315-149

Atelier KK

[Eksteriør, Torgallmenningen 3 og 5]

Eksteriør, Torgallmenningen 3 og 5

Forretningsgård, Vindu, Allmenning, Søyler, Gullsmed- og Juvelforretning, Guldsmed- & juvelerforretninger

Fotografi ubb-kk-n-302a-062

Atelier KK

[Eksteriør, Torgallmenningen 3 og 5]

Eksteriør, Torgallmenningen 3 og 5

Forretningsgård, Vindu, Allmenning, Søyler, Gullsmed- og Juvelforretning, Guldsmed- & juvelerforretninger

Fotografi ubb-kk-n-302a-064

Atelier KK

[Torgallmenningen 5]

Torgallmenningen 5

By- og småsteder, Lege, Butikk, Brostein, Hydrant, Allmenning, Gullsmed- og Juvelforretning, Tannlege

Fotografi ubb-kk-n-315-021

Atelier KK

[Torgallmenningen 5]

Torgallmenningen 5

Lege, Butikk, Brostein, Forretningsgård, Allmenning, Søyler, Gjenreising og sanering, Konfeksjonsforretning, Gullsmed- og Juvelforretning, Tannlege, Advokat, Guldsmed- & juvelerforretninger, Sakførere og advokater, Tandlæger, Klædehandlere, Læger

Fotografi ubb-kk-n-315-014

Atelier KK

[Eksteriør, Torgallmenningen 5]

Eksteriør, Torgallmenningen 5

Forretningsgård, Vindu, Allmenning, Søyler, Gullsmed- og Juvelforretning, Guldsmed- & juvelerforretninger

Fotografi ubb-kk-n-302a-065

Atelier KK

[Eksteriør, Torgallmenningen 3 og 5]

Eksteriør, Torgallmenningen 3 og 5

Forretningsgård, Vindu, Allmenning, Søyler, Gullsmed- og Juvelforretning, Guldsmed- & juvelerforretninger

Fotografi ubb-kk-n-302a-063