Atelier KK

[Lyststedet Lille Kalfaret]

Lyststedet Lille Kalfaret

Vindu, Arkitekt, Portal, Lyststed, Tak, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-155-001

Atelier KK

[Lille Kalfaret]

Lille Kalfaret

Vindu, Arkitekt, Ark, Portal, Lyststed, Tak, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-155-008

Atelier KK

[Lyststedet Lille Kalfaret]

Lyststedet Lille Kalfaret

Vindu, Port, Arkitekt, Portal, Lyststed, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-193-008

Atelier KK

[Lyststedet Lille Kalfaret]

Lyststedet Lille Kalfaret

Vindu, Port, Arkitekt, Portal, Lyststed, Gårdsrom, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-193-009

Atelier KK

[Lille Kalfaret]

Lille Kalfaret

Port, Arkitekt, Steintrapp, Lyststed, Søyler, Gårdsrom, Arkitekter, Svalgang

Fotografi ubb-kk-n-155-004

Atelier KK

[Lille Kalfaret]

Lille Kalfaret

Vindu, Kjøkken, Arkitekt, Gryte, Steinhelle, Lyststed, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-155-011

Atelier KK

[Lille Kalfaret]

Lille Kalfaret

Vindu, Inngangsparti, Port, Arkitekt, Lyststed, Søyler, Gårdsrom, Arkitekter, Svalgang

Fotografi ubb-kk-n-155-007

Atelier KK

[Parti fra Kalfaret. Lille Kalfaret.]

Parti fra Kalfaret. Lille Kalfaret.

Gatelys, Gate, Hage, Arkitekt, Steinmur, Lyststed, Telefonstolpe, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-193-010

Atelier KK

Frkn. Holms villa. Kalfaret. Bergen.

Arkitekttegning.

Arkitekt, Lyststed, Eksteriør, Grunnplan og tverrsnitt, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-193-005

Atelier KK

[Lille Kalfaret]

Lille Kalfaret

Vindu, Arkitekt, Portal, Lyststed, Tak, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-155-003

Atelier KK

[Hovedfasade, lyststedet Lille Kalfaret, revet 1917]

Hovedfasade, lyststedet Lille Kalfaret, revet 1917

Vindu, Steinhelle, Ark, Portal, Lyststed, Arkvindu

Fotografi ubb-kk-n-236-019

Atelier KK

[Lyststedet Lille Kalfaret]

Lyststedet Lille Kalfaret

Vindu, Arkitekt, Ark, Portal, Lyststed, Tak, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-155-002

Atelier KK

[Lyststedet Lille Kalfaret]

Lyststedet Lille Kalfaret

Vindu, Arkitekt, Valmtak, Ark, Portal, Lyststed, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-193-007

Atelier KK

[Lille Kalfaret]

Lille Kalfaret

Port, Arkitekt, Lyststed, Gårdsrom, Arkitekter, Svalgang

Fotografi ubb-kk-n-155-005