Atelier K. Knudsen

Mjølfjell - Bergensbanen

Vinterlandskap

Fotografi ubb-kk-pk-3271

Hulda Bentzen Forlag, Voss

Fra Bergensbanen. Kleivatunnellen og Ørnebergstunnellen.

Landskap, Landscape, Postkort, Jernbane, Bergensbanen, Jernbanetunnel

Fotografi ubb-bs-ok-06283-002

Johannes Bøe

Brev fra Johannes Bøe til Haakon Shetelig. 1943.

1943-12-12

Håndskrevet brev fra Johs. Bøe til Haakon Shetelig.

Arkeologi, Brev

Brev ubb-ms-1201-120-48

Johannes Bøe

Brev fra Johannes Bøe til Haakon Shetelig. 1944.

1944-12-18

Håndskrevet brev fra Johs. Bøe til Haakon Shetelig. Brev med julehilsen. Bøe skriver også om ulike bygningers stand i Bergen, trolig knyttet til restaureringen etter eksplosjonsulykken 20. april 1944.

Arkeologi, Brev, Middelalderen, Bergens Museum, Vikingtiden

Brev ubb-ms-1201-120-70

Ingebrigt Lunde

3. Taraldsets Mjölfjeldkompani 1929.

1929-04-01

Skiløper, Gruppeportrett, Ski, Friluftsliv, Snø, Vinter

Fotografi ubb-il-0281

Ingebrigt Lunde

6. Farvel hytte 1-4-1929.

1929-04-01

Skiløper, Gruppeportrett, Ski, Friluftsliv, Snø, Vinter, Hytte

Fotografi ubb-il-0283

Atelier K. Knudsen

Mjølfjell - Bergensbanen

Vinterlandskap

Fotografi ubb-kk-pk-3263

Enoch Djupdræt

Mjølfjell

Fjell, Elv

Fotografi ubb-bs-ok-11825

Enoch Djupdræt

AImenningen gard Mjølfjell

Landskap, Landscape, Gård, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-dju-p-0259

Johannes Bøe

Brev fra Johannes Bøe til Haakon Shetelig. 1944.

1944-06-30

Håndskrevet brev fra Johs. Bøe til Haakon Shetelig.

Arkeologi, Brev

Brev ubb-ms-1201-120-61

Kristen Dverhagen Irgens

Mjölfjeld Raundalen

1906-08-04

Landskap, Landscape, Hytte

Fotografi ubb-bs-ok-20997-039a

Atelier K. Knudsen

Mjølfjell - Bergensbanen

Vinterlandskap

Fotografi ubb-kk-pk-3264

Normann

Bergensbanen - Mjølfjell

Skiløper, Fjell, Snø, Mann, Man, Seter, Skispor

Fotografi ubb-bs-ok-11842

Johannes Bøe

Brev fra Johannes Bøe til Haakon Shetelig. 1943.

1943-04-26

Håndskrevet brev fra Johs. Bøe til Haakon Shetelig.

Arkeologi, Brev, Vikingtiden

Brev ubb-ms-1201-120-36

Johannes Bøe

Brev fra Johannes Bøe til Haakon Shetelig. 1939.

1940-08-05

Håndskrevet brev med blyant fra Johs. Bøe til Haakon Shetelig. Skrevet på brevpapir fra Mjølfjell Hotell.

Arkeologi, Brev

Brev ubb-ms-1201-120-23

A. Kløve

Budeier på stølen Hedlo

Mjølfjell i 1930-årene. Fra venstre: Marta E. Kløve, Gudrun L. Kløve og Maria L. Kløve

Kvinne, Woman, Melkespann, Seter, Tjern, Budeie, Seterdrift

Fotografi ubb-bs-ok-11815

Atelier K. Knudsen

Mjølfjell - Bergensbanen

Vinterlandskap

Fotografi ubb-kk-pk-3267

Atelier K. Knudsen

Mjølfjell - Bergensbanen

Vinterlandskap

Fotografi ubb-kk-pk-3269

Atelier K. Knudsen

Mjølfjell - Bergensbanen

Vinterlandskap

Fotografi ubb-kk-pk-3268

Ingebrigt Lunde

5. Almenningen- Mjölfjeld. 1-4-1929 Taralds & Co

1929-04-01

Skiløper, Gruppeportrett, Ski, Friluftsliv, Snø, Vinter, Hytte

Fotografi ubb-il-0282

Johannes Bøe

Brev fra Johannes Bøe til Haakon Shetelig. 1943.

1943-07-08

Håndskrevet brev fra Johs. Bøe til Haakon Shetelig.

Arkeologi, Brev

Brev ubb-ms-1201-120-42

Tyssedalssæteren

Postkort, Fjell, Foss, Seter

Fotografi ubb-bs-ok-11832

Atelier K. Knudsen

Mjølfjell - Bergensbanen

Vinterlandskap

Fotografi ubb-kk-pk-3266

Ingebrigt Lunde

2. Mjölfjeldbotnen. Paasken 1929.

Skiløper, Gruppeportrett, Ski, Friluftsliv, Snø, Vinter

Fotografi ubb-il-0286

Atelier K. Knudsen

Mjølfjell - Bergensbanen

Vinterlandskap

Hytte

Fotografi ubb-kk-pk-3272

Enoch Djupdræt

Mjølfjell

Landskap, Landscape

Fotografi ubb-dju-p-0256

Ingebrigt Lunde

1. Mjölfjeld. 28-3-1929

1929-03-28

Interiør, Interior, Gruppeportrett, Hytte, Bordduk

Fotografi ubb-il-0280

Johannes Bøe

Brev fra Johannes Bøe til Haakon Shetelig. 1943.

1943-05-07

Håndskrevet brev fra Johs. Bøe til Haakon Shetelig.

Arkeologi, Brev, Forskningsstøtte

Brev ubb-ms-1201-120-37

Carl Bjørn Olsen

Ukjent sted

Ved Mjølfjell, med Stadheims høifjeldshotel midt i bildet.

Fotografi ubb-bs-ok-18684

Atelier K. Knudsen

Mjølfjell - Bergensbanen

Vinterlandskap

Fotografi ubb-kk-pk-3262

Lauritz Johan Bekker Larsen

Bergensbanen m. Mjölsfjellet

Landskap, Landscape

Fotografi ubb-lbl-08093

Atelier KK

Mjølfjell - Bergensbanen

Vinterlandskap

Postkort, Jernbane, Fjell, Snø, Bergensbanen

Fotografi ubb-kk-pk-3265

Atelier K. Knudsen

Mjølfjell - Bergensbanen

Vinterlandskap

Fotografi ubb-kk-pk-3270