Avskrift av diplom datert 1531, 11. april. Austråt (Ørlandet, Sør Trøndelag)

1531-04-11

Abbed Mattis på Tautra gjør kjent at han har lånt 100 lodd sølv for å betale gjeld til erkebiskop Olav. Derfor har han måttet pantsette deler av klostrets jordgods og selge et nytt hus ved ...

Middelalderen, 1500-tallet, Diplomer, Eiendomshandel, Kirkehistorie, Jordegods, Prestegårder, Gjeld, Pantebrev

Diplom ubb-diplom-0202