Atelier KK

[Gripedel på stubbebryter]

Gripedel på stubbebryter

Metallindustri, Redskapsfabrikker, Stubbebryter

Fotografi ubb-kk-n-277-017

Atelier KK

[Gripedel på stubbebryter]

Gripedel på stubbebryter

Metallindustri, Redskapsfabrikker, Stubbebryter

Fotografi ubb-kk-n-277-016

Atelier KK

[Gripedel på stubbebryter]

Gripedel på stubbebryter

Metallindustri, Redskapsfabrikker, Stubbebryter

Fotografi ubb-kk-n-277-015

Atelier KK

[Løfteredskap til stubbebryter, Nyheims Redskapsfabrik]

Løfteredskap til stubbebryter, Nyheims Redskapsfabrik

Metallindustri, Redskapsfabrikker, Stubbebryter

Fotografi ubb-kk-n-277-001