Knud Knudsen

Parti fra Leite i Søndfjord

Innløpet til Flekkefjorden. I bakgrunnen ser en Timbreneset og Heggneslandet.

Fjord

Fotografi ubb-kk-ns-0454