Atelier KK

[Fra Jahnebakken, med Frederikspris og Nygårdsparken i bakgrunnen]

Fra Jahnebakken, med Frederikspris og Nygårdsparken i bakgrunnen

Gatelys, Park, Mann, Bolighus, Vei, Allé

Fotografi ubb-kk-n-312-070