Ukjent

[Portrett av mann]

"Dr. J. Bjerknes, bestyrer for veirvarslingen på Veslandet, og metrolog Calwagen skulle forstå veirvarslingen på Danskeøen i 1925" (Aftenposten 17.03.1925).

Mann, Man, Mannsportrett

Fotografi ubb-bs-ok-05810-001

Ukjent

Fly på isen

"Dr. J. Bjerknes, bestyrer for veirvarslingen på Veslandet, og metrolog Calwagen skulle forstå veirvarslingen på Danskeøen i 1925" (Aftenposten 17.03.1925).

Landskap, Landscape, Snø, Airplane, Fly, Flag, Flagg

Fotografi ubb-bs-ok-05810-013

Ukjent

Fangstskuten "Falm"?

"Dr. J. Bjerknes, bestyrer for veirvarslingen på Veslandet, og metrolog Calwagen skulle forstå veirvarslingen på Danskeøen i 1925" (Aftenposten 17.03.1925).

Isbre, Snø, Dampskip, Mann, Man

Fotografi ubb-bs-ok-05810-003

Hedley, With

[Landskap]

Landskap, Landscape, Is

Fotografi ubb-bs-fol-01888-012

Hedley, With

Isefjorden indover m/ drivis. Til høire "Taffelfjeldene"

Landskap, Landscape, Is

Fotografi ubb-bs-fol-01888-007

Hedley, With

Grav .... Hollander..., Spidsbergen

Ekspedisjon, Grav, Kiste, Skjelett

Fotografi ubb-bs-fol-01888-014

Paul Eduard Ritter

Spitsbergen. Optrækkende snestorm

Landskap, Landscape, Isbre, Fjell

Fotografi ubb-bs-q-00641-001

Ukjent

Magdalena bay

"Dr. J. Bjerknes, bestyrer for veirvarslingen på Veslandet, og metrolog Calwagen skulle forstå veirvarslingen på Danskeøen i 1925" (Aftenposten 17.03.1925).

Landskap, Landscape, Skip, Snø

Fotografi ubb-bs-ok-05810-010

Hedley, With

"Taffelfjeldene". Isefjorden Spidsbergen

Landskap, Landscape, Is

Fotografi ubb-bs-fol-01888-006

Ukjent

[Portrett av mann]

J. Bjerknes, Spitsbergen 1925

Mann, Man, Mannsportrett

Fotografi ubb-bs-ok-05810-001

Ukjent

Fangstskuten "Falm"? ut fra Danskøya mot Amsterdam

"Dr. J. Bjerknes, bestyrer for veirvarslingen på Veslandet, og metrolog Calwagen skulle forstå veirvarslingen på Danskeøen i 1925" (Aftenposten 17.03.1925).

Isbre, Snø, Dampskip, Mann, Man, Trebygning

Fotografi ubb-bs-ok-05810-004

Paul Eduard Ritter

Fra Spitsbergen, Bræparti

Landskap, Landscape, Isbre

Fotografi ubb-bs-q-00641-003

Hedley, With

"Fæstningen " i Isefjorden Spidsbergen

Landskap, Landscape, Mann, Man, Is

Fotografi ubb-bs-fol-01888-008

Hedley, With

Skjelet paa Hollenderen

Ekspedisjon, Grav, Kiste, Skjelett

Fotografi ubb-bs-fol-01888-015

Paul Eduard Ritter

Fra Spitsbergen

Landskap, Landscape, Isbre, Fjell

Fotografi ubb-bs-q-00641-002

Ukjent

Magdalena bay

"Dr. J. Bjerknes, bestyrer for veirvarslingen på Veslandet, og metrolog Calwagen skulle forstå veirvarslingen på Danskeøen i 1925" (Aftenposten 17.03.1925).

Landskap, Landscape, Skip, Snø

Fotografi ubb-bs-ok-05810-011

Hedley, With

"Isfjeld ved Bellsund, Spidsbergen"

Landskap, Landscape, Is

Fotografi ubb-bs-fol-01888-009

Hedley, With

Andrès Balon. Spidsbergen

Salomon August Andrées polekspedisjon med luftbalong 1896/97

Bygninger, Ekspedisjon, Luftbalong, Stillas

Fotografi ubb-bs-fol-01888-002

Atelier K. Knudsen

Spitsbergen

Landskap, Landscape

Fotografi ubb-kk-pk-1575

Atelier K. Knudsen

Spitsbergen

Landskap, Landscape, Skip

Fotografi ubb-kk-pk-1577

Hedley, With

Andrès Balon. Spidsbergen

Salomon August Andrées polekspedisjon med luftbalong 1896/97

Gruppeportrett, Ekspedisjon, Luftbalong

Fotografi ubb-bs-fol-01888-001

Hedley, With

"Taffelfjeldene". Isfjorden Spidsbergen

Landskap, Landscape, Is

Fotografi ubb-bs-fol-01888-005

Atelier K. Knudsen

Polarisen

Landskap, Landscape, Hav, Sea

Fotografi ubb-kk-pk-1579

Ukjent

[Samling av vann]

"Dr. J. Bjerknes, bestyrer for veirvarslingen på Veslandet, og metrolog Calwagen skulle forstå veirvarslingen på Danskeøen i 1925" (Aftenposten 17.03.1925).

Isbre, Snø, Dampskip, Mann, Man, Basket, Kurv

Fotografi ubb-bs-ok-05810-002

Atelier K. Knudsen

Spitsbergen

Landskap, Landscape, Hav, Sea

Fotografi ubb-kk-pk-1576

Hedley, With

[Hvalfangst]

Fiske og fangst, Hval, Mann, Man, Hvalfangst

Fotografi ubb-bs-fol-01888-011

Ukjent

Fly på isen

"Dr. J. Bjerknes, bestyrer for veirvarslingen på Veslandet, og metrolog Calwagen skulle forstå veirvarslingen på Danskeøen i 1925" (Aftenposten 17.03.1925).

Landskap, Landscape, Snø, Airplane, Fly, Flag, Flagg

Fotografi ubb-bs-ok-05810-012

Hedley, With

Andrès Balon. Spidsbergen

Salomon August Andrées polekspedisjon med luftbalong 1896/97

Bygninger, Ekspedisjon, Luftbalong, Stillas

Fotografi ubb-bs-fol-01888-003

Hedley, With

Drivis ved Bellsund, Spidsbergen

Landskap, Landscape, Is

Fotografi ubb-bs-fol-01888-010

Ukjent

Fangstskuten "Falm"? ut fra Danskøya mot Amsterdam

Arnold Pike sitt prefabrikerte hus fra 1888, bygget i Norge og satt opp på Svalbard

Isbre, Snø, Dampskip, Mann, Man, Trebygning

Fotografi ubb-bs-ok-05810-004

Ukjent

[Samling av vann]

Det samles grunnvann - is fra isberg

Isbre, Snø, Dampskip, Mann, Man, Basket, Kurv

Fotografi ubb-bs-ok-05810-002

Ukjent

Fly på isen

"Dr. J. Bjerknes, bestyrer for veirvarslingen på Veslandet, og metrolog Calwagen skulle forstå veirvarslingen på Danskeøen i 1925" (Aftenposten 17.03.1925).

Landskap, Landscape, Snø, Airplane, Fly, Flag, Flagg

Fotografi ubb-bs-ok-05810-014

Hedley, With

Andrès Ballon. Spidsbergen

Salomon August Andrées polekspedisjon med luftbalong 1896/97

Bygninger, Ekspedisjon, Luftbalong, Stillas

Fotografi ubb-bs-fol-01888-004

Ukjent

[Virgohavn]

"Dr. J. Bjerknes, bestyrer for veirvarslingen på Veslandet, og metrolog Calwagen skulle forstå veirvarslingen på Danskeøen i 1925" (Aftenposten 17.03.1925).

Landskap, Landscape, Snø, Dampskip

Fotografi ubb-bs-ok-05810-006

Hedley, With

[Fangsthytte på Svalbard]

Landskap, Landscape, Fiske og fangst, Jakt, Mann, Man, Hytte, Pelsfrakk, Jeger

Fotografi ubb-bs-fol-01888-013