Diplom datert 1449, 20. oktober, Bergen.

1449-10-20

Bergens lagmann Jon Olafssøn tilkjenner Margreta Håvardsdatter retten til gården Øfstus på Varaldsøy i Kvinnherrad, som sammen med annet av Håvard Arvidssøns gods i Norge i lang til hadde vært pantsatt til Birgitta Jonsdatter.Holcks gave. ...

Jordbruk, Middelalderen, Rettssak, Eiendomsforhold, Gård, Diplomer, Dom, 1400-tallet, Pant

Diplom ubb-diplom-0125