Atelier KK

[Strandkaien]

Bygninger, By- og småsteder, Fiskebåt, Torg, Torghandel, Torghandler

Fotografi ubb-kk-n-380-004

Atelier KK

[Strandkaien]

Melkebil fra Storetveit gård

Personbil, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Melkespann, Butikk, Lastebil, Forretningsgård, Hestekjøretøy, Torghandel

Fotografi ubb-bs-fol-01727

Atelier KK

[Strandkaien]

Bygninger, By- og småsteder, Fiskebåt, Torg, Torghandel, Torghandler

Fotografi ubb-kk-n-380-005

Atelier KK

Strandkaien 4. Facade mod Vaagen

Tegning, Arkitektur

Fotografi ubb-kk-n-380-006