Diplom datert 1663, 31 august, Bergen

1663-08-31

Fredrik Nielssen Busch, borger i Ringkøbing på Jylland, har solgt til Christoffer Gregerssen, tollbodskriver i Bergen, en tiendepart av en enghage nedenfor vektertårnet ved Nøstet samt leie av flere grunner som han hadde arvet etter ...

Salg, 1600-tallet, Diplomer, Eiendomshandel, Skjøte

Diplom ubb-diplom-0957

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 115: [Om opdagelsen af den norske Dronnings, Gunhild Kongemoders Liig.]

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-08

Jan Greve Thaulow Petersen

Brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. 1918.

1918-12-19

Håndskrevet brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig om blant annet sin økonomiske situasjon og doktorgradsavhandling.

Brev, Arkeologi, Vikingtiden, Osebergfunnet

Brev ubb-ms-1201-490-a-07

Diplom datert 1664, 12 februar, Bergen

1664-02-12

Bergen Christoffer Gregerssøn, tollskriver i Bergen, har solgt til Nielssen Busch og hans hustru Karen Mikkelsdatter en tiendepart i en enghage nedenfor vektertårnet, som han tidligere hadde kjøpt av Fredrik Nielssen Busch, borger i ...

Salg, 1600-tallet, Diplomer, Eiendomshandel, Skjøte

Diplom ubb-diplom-0960